reklama

Štěstí a spokojenost českých žen: Na čem záleží?

V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen - to bylo předmětem kvalitativního výzkumu. Co je pro ženy "štěstí"? Jak takový pocit vnímají a jaké faktory ho ovlivňují?

Foto: Profimedia.cz

V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen - to bylo předmětem kvalitativního výzkumu. Co je pro ženy "štěstí"? Jak takový pocit vnímají a jaké faktory ho ovlivňují?

Výzkum ukázal, že ženy se vnímají jako svébytné osobnosti a nepromítají do hodnocení svých pocitů stanovisko svých mužských protějšků. Jejich spokojenost roste úměrně se schopností dobře zvládat zadané nebo vytyčené úkoly, zároveň ale selhání v této oblasti považují za překážky spokojenosti. Jako negativní faktor, který nemohou ovlivnit, vnímají situaci ve společnosti. Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny.

Po testech vznikly kategorie žen

Nejprve ženy denně vyplňovaly deníčky. Poté následovaly skupinové dvouhodinové rozhovory, které se konaly v Praze a v Brně. „Ženy byly po důkladné úvaze rozděleny nikoliv do věkových kategorií, ale do kategorií vystihujících fázi života, ve které se nacházejí," přibližuje pozadí výzkumu Ondřej Herink, Qualitative Services Manager GfK. Byly tak sledovány ženy kategorie singles - míněno bezdětné a svobodné bez ohledu na to, zda mají partnera, dále pak ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again). Výzkumu se zúčastnilo padesát čtyři žen po dobu jednoho měsíce.

Štěstí = zdraví?!

Všechny sledované kategorie považují za předpoklad štěstí zdraví, a to fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí (být vyrovnaná se svým životem, sama se sebou, slevit z nároků na sebe, vyrovnat se s nedostatky). K pocitu štěstí přispívá práce a rodina. Potenciální zdroje štěstí, které nemohou příliš ovlivnit, pramení ze společenské situace.

1. kategorie - SINGLES - studovat, cestovat, užívat si, dělat kariéru, založit rodinu

Sebevědomé mladé ženy považují za zdroj štěstí a spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu - do jiné etapy, vyššího stadia, k osamostatnění, dále pak stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice (Definice Alvina Tofflera: v důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve schopnosti rozhodovat se, a to ve všech oblastech života - spotřeba, produkce, vzdělání, umění, kultura).

Psycholožka PhDr. Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností.  „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem. Racionální posouzení situace a činností je nezbytné, ale pokud „nedopřejeme sluchu" také svým pocitům, pak se snadno dostaneme do zajetí zvažování stále dalších a dalších možností, které nás následně mohou velmi snadno zcela zahltit," říká.  Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že dnešní mladé ženy mají větší sebevědomí, než měla generace jejich matek.  

2. kategorie - ŽENY S DĚTMI - mateřské štěstí válcují každodenní starosti

Kategorie žen s dětmi se ztotožňuje s mnoha faktory, které jsou důležité pro ženu single. Díky rodinnému životu přidávají k faktorům štěstí ještě svatbu, těšení se na děti a jejich narození.

„Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující, je jejich pocit provinění, když se to nedaří, nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší," konstatuje Martina Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro které je množství povinností a následný pocit provinění nezvladatelný. „Tady je třeba něco změnit a začít musí ženy samy u sebe. Vysoké nároky, často až přehnané požadavky na sebe sama a následné rozčarování, když se nepodaří vše naplnit „do puntíku", dokonale, to jsou „mantinely", které si většinou nastavují ženy samy, vznikají v jejich hlavě a tam je potřeba je také začít řešit," dodává. 

3. kategorie - ŽENY FREE AGAIN - svobodné a vyrovnané

Kategorie žen, kterým děti vylétly z hnízda, přidává k základním faktorům štěstí předchozí kategorie (Ženy s dětmi) jedno specifické přání - prožít vše, co bylo faktorem štěstí v předchozí etapě jejich života, ještě jednou s dětmi a vnoučaty. 

 „Jinými slovy, ať jsou podmínky společenské či jiné jakékoliv, vždy je pro ženu - a nejen pro ni - důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s rozhodnutími, která činí, i s povinnostmi, které si na sebe nedobrovolně i dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a vede k pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím. Hranice mezi spokojeností ze splněných cílů a problémy z vlastní nedostatečnosti a přepracovanosti je velmi křehká," vysvětluje Martina Trojanová.

Výzkum provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech. 

Vobořil: V září se může dít něco, co nechceme. Třetí dávka je nejlevnější opatření | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama