reklama

Srpnové zajímavosti: Co vám udělá dobře a co je užitečné vědět

Víte, že...

  • Srpen je osmým měsícem v řadě a má 31 dní. V původním římském kalendáři měl pouhých 29 dní a byl v pořadí šestý.
  • Při reformě kalendáře Gaiem Juliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal srpen navíc jeden den, takže měl dohromady 30 dnů.
  • Při Augustově opravě kalendáře roku 8 př. n. l. byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře a měsíc "sextilis" (šestý) byl přejmenován na "augustus" na počest reformátora.. 
  • Český název měsíce je zcela prozaický bez jakékoliv příchutě letní romantiky; označuje totiž tzv. "srpný" měsíc, tedy dobu kosení. Slovo je s největší pravděpodobností odvozeno od žacího nástroje - srpu - užívaného v raném zemědělství při sklizni obilí.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama