reklama

Chystáte se vyrazit na ples? Co jste o tomto druhu zábavy nevěděli

Tanec doprovázel lidstvo odpradávna. Vyjadřuje emoce, býval součástí nejrůznějších rituálů a je nedílnou součástí společenských událostí, zábav a plesů, jejichž sezona vrcholí v zimním období. Jaká je tradice bálů ve světě a u nás? Co se slušelo a proč muži dříve nosili bohatě zdobené oblečení?

Prohlédnout grafiku
Foto: iStock

Ples je oblíbená a často společensky významná událost. Základem je hudba, tanec a setkávání se. V minulosti bývaly plesy výsadou šlechty, postupně však zlidověly a pronikly mezi širší vrstvy obyvatelstva. 

Zmiňovaný tanec, nedílná součást plesů, je umění samo o sobě a k člověku patří odpradávna. Tancem, resp. pohybem, vyjadřoval už pravěký člověk své emoce, radost z úlovku, smutek nad nějakou událostí či připravenost k boji. Běžné byly i tance oslavné a rituální. Postupem času získal tanec poněkud jinou podobu i význam, nicméně zůstal významnou součástí lidského života a nejrůznějších společenských událostí.

V současné době začíná tzv. taneční sezona už v polovině září a trvá do konce dubna, převážná část plesů se však odehrává v lednu a únoru.

O tom, jak se plesy vyvíjely, co se nosilo a jaký byl jejich význam, se dozvíte v naší grafice.

reklama
reklama