reklama

Slavím, slavíš, slavíme: Žena.cz má právě dnes 18. narozeniny!

Počátkem každého měsíce přicházíme s galerií slavných osobností, které v nadcházejícím období slaví narozeniny. V březnu jich byla zase celá řada, ale jedno jméno jsme v naší narozeninové galerii záměrně neuvedli. To proto, že to není tak úplně jméno a vlastně ani konkrétní osoba. Tzv. dospělosti totiž právě dnes dosáhl web Žena.cz. Pojďte se společně s námi zamyslet nad tím, co vlastně znamená být dospělý, a podívat se, jak je to s věkovou hranicí v jednotlivých zemích světa.

Foto: iStock

Když je člověk malý, přeje si být velký. Svá přání a myšlenky směřuje do doby, kdy mu - v jeho dětských očích - bude jistě v mnohém lépe. A když dospěje, postupně dochází k tomu, že přát si posunout čas je čiré bláznovství.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně znamená být dospělý? Co s sebou dospělost přináší a jak se pozná, že je člověk už "zralý" a tak nějak nachystaný pro samostatný život?

Nezaměňujte pojmy

V této souvislosti je třeba říci, že plnoletost (zletilost) a dospělost jsou dva naprosto odlišné pojmy. Tím spíš, že hranice plnoletosti se v různých zemí světa liší, a to v souvislosti se zákony daného státu. V současné době se pohybuje v rozmezí 16-21 let.

U nás je onou magickou hranicí plnoletosti 18 let, což je také nejběžnější věk,. Ale například v USA jsou lidé zletilí až v 21 letech, v Japonsku ve 20 a třeba v Jižní Koreji dosažením 19. roku života. Některé kultury v Africe považují za plnoletost už věk 13 let, ale v naprosté většině jiných zemí jde teprve o tzv. mladistvý věk.

Být plnoletý však ještě zdaleka neznamená, že je člověk dospělý…

Co zjistili odborníci

Poslední roky je evidentní (a psychology potvrzená) skutečnost, že se proces přechodu z dětství do dospělosti prodlužuje. 

Z výsledků studie publikované globální společností The Lancet, která se zabývá lidským vývojem, vyplývá, že dospělost už nelze vztahovat k plnoletosti. Současná mladá generace totiž dospívá později a přibližná hranice se pohybuje někde okolo 25. roku života.

Výsledkům studie nahrává i současný trend, kdy jsou mladí lidé déle závislí na podpoře rodičů, než tomu bylo například v 80. letech minulého století. Zvyšuje se i průměrný věk vstupu do manželství a s tím samozřejmě také věk žen - prvorodiček.

  Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. - Antoine de Saint-Exupéry, francouzský letec a spisovatel malý princ

Kdy se člověk skutečně stává dospělým? 

Z výše uvedeného vyplývá, že dospělost (nikoli plnoletost či zletilost) je zcela individuální záležitost. Podle čeho lze tedy usuzovat, že se dosud nesamostatný jedinec, více či méně závislý na pomoci rodičů, stal dospělým?  

Sociologové se v této souvislosti shodli na třech základních kritériích, která jsou však velice subjektivní a závisí na vlastním vnímání dospívajícího člověka. Jsou jimi:

  • Schopnost plně přijmout zodpovědnost za sebe a za své činy
  • Schopnost samostatného a nezávislého rozhodování
  • Finanční nezávislost

Jde o velmi obecná kritéria, ve kterých jsou ukryté mnohé vývojové kroky, související mimo jiné s životními podmínkami a kulturně sociálním prostředím daného jedince. 

Zajímavosti z dob dávno minulých

Webová encyklopedie Wikipedie uvádí v této souvislosti zajímavá historická fakta:

Podle ní Kniha tovačovská (moravská "ústava" sepsaná v letech 1481-1490) stanovuje tzv. dospělost pro pány (šlechtice) na 16 let u mužů a 14 let u dívek, pro rytíře na 17 let u mužů a 15 let u dívek a pro měšťany 18 let u mužů a 16 let u dívek.

Roku 1549 byla stanovena hranice dospělosti mužů na 20 let pro šlechtu a 18 let pro měšťany; u dívek ale vždy platila hranice 15 let.

Od roku 1753 do roku 1919 byla stanovena zletilost na 24 let, následně snížena na 21 let a v roce 1950 už na 18 let. 

Jak to má Žena.cz

Webové stránky Žena.cz, které dnešním dnem oficiálně dosáhly plnoletosti, to mají jinak. Už od prvního roku svého života se snažily být dospělé, ačkoli od té doby prošly přirozeným a nutným vývojem. Ten reagoval na aktuální čtenářskou poptávku, stejně jako na události a vývoj ženského světa.

V té souvislosti všichni v redakci věříme, že už od prvního roku svého fungování v pomyslné internetové džungli jsme vám, naši milí čtenáři, byli schopní podávat relevantní informace zábavnou a odlehčenou formou. Věříme, že se tak bude dít i nadále, a přestože jsme se oficiálně stali dospělými, resp. plnoletými. :)

Snížit penze komunistům je důležité gesto, o peníze by přišel i Ondráček, říká Blažek | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama