reklama
 

10 nejčastějších mýtů o studiu jazyků. Zapomeňte na ně

Ideální věk na učení jazyků neexistuje. Stejně tak zapomeňte na další mýty, které kolují a raději se do učení vrhněte. Nemusíte hledat rodilého mluvčího nebo pobyt v zahraničí. Stačí pouze opravdu chtít.

Foto: Thinkstock

Není pravda, že cizí jazyk se nedá naučit v pokročilém věku, nebo že je k tomu zapotřebí studium v zahraničí. Splnit si sen a objednat si francouzsky kávu pod Eiffelovkou, můžete kdykoliv. Stačí jen zapomenout na mýty, které kolem jazykového vzdělávání kolují a svěřit se do rukou expertů.

Právě ti totiž tvrdí, že v metodice výuky došlo k významnému rozvoji a díky novým metodám se naučí cizí jazyk rychle a kvalitně opravdu kdokoli. A které jsou ty nejčastěji zmiňované mýty, které vám možná stojí v cestě za poznáním?

1) Cizí jazyky lze studovat pouze v mládí

Nevěřte tomu, protože díky novým metodám, se do učení můžete pustit nezávisle na věku. Jedním z ověřených a hojně využívaných způsobů je například komunikativní metoda. "Ta vychází z premisy, že se člověk učí nejlépe, když simuluje komunikační situace z reálného života," vysvětluje Miloslav Tlamicha, senior metodik z jazykové agentury Skřivánek.

2) Ideální je učit se cizí jazyk bez opory v mateřském jazyce

Ani to neplatí. Na nejnižších úrovních, tedy u úplných začátečníků a takzvaných falešných začátečníků, se ve většině případů ukazuje jako ideální takový přístup, kdy lektor vysvětluje látku v mateřštině studentům a teprve samotná cvičení probíhají v cílovém cizím jazyce.

3) Nejlepší je vyjet do zahraničí

"Intenzivní pobytové kurzy skutečně mohou být velmi efektivní cestou, jak se naučit cizí jazyk, ovšem odborníci je doporučují pouze v případech, kdy si student již pasivně osvojil dané struktury jazyka (tedy, že chápe gramatiku a rozumí slovní zásobě), a potřebuje jazyk aktivizovat – 'rozmluvit' se.

"Pokud ještě nebyly položeny základy porozumění jazyku, intenzivní pobytový kurz se často stane pro studenta frustrujícím zážitkem, který jej může od dalšího studia odradit," upozorňuje na možná rizika Tlamicha.

4) Jedna hodina týdně stačí

Jedna hodina týdně je extrémně krátká doba, která na rozvoj znalosti cizího jazyka v drtivé většině případů nestačí. "Pokud není zbytí a student reálně nemá čas docházet do kurzu častěji než jednu hodinu v týdnu, je nutné to kompenzovat tím, že maximalizuje svůj kontakt s cizím jazykem mimo výuku," radí Tlamicha a doporučuje například četbu, poslech, sledování filmů či seriálů, vyhledávání komunikace v cizím jazyce s lidmi v bezprostředním okolí studenta a podobně.

5) Individuální kurzy jsou vždy lepší

Skupinové kurzy mají mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří fakt, že ve skupinových kurzech je možné využívat širší škály aktivit, jako jsou například debaty, rolové hry, soutěže, projektová výuka, komunikační hry a další. Lektor má k dispozici širší portfolio technik, a tím i pestřejší možnosti, jak studenty k výuce kontinuálně motivovat.

6) Domácí úkoly jsou ztráta času

Kvalifikovaný lektor je schopen zadávat takové domácí úkoly, které nenásilně rozvíjejí znalosti látky, která je probírána v hodinách. Prostřednictvím takových úkolů studenty motivuje, umožňuje jim detailně se seznámit s daným jazykem a znásobit množství času, které studiu věnují.

7) Samostudium jazyka je plýtvání časem a penězi

S nástupem digitálních technologií do výuky se dramaticky rozšířilo množství produktů pro samouky. Pokud má student dostatečnou motivaci a sebekázeň, představují tyto produkty velmi efektivní způsob, jak se cizím jazykům učit. Ty nejlepší z nich umožňují rozvoj všech jazykových dovedností, tedy čtení, psaní, poslechu i mluvení, a nabízejí různorodé aktivity, které všestranně podporují studentův pokrok.

8) Rodilý mluvčí je vždy lepší než český lektor

Schopnost komunikovat se studentem oběma jazyky, tedy jeho mateřštinou i jazykem cílovým, nabízí českým lektorům řadu výhod. "Zaprvé kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři díky znalosti obou jazyků dokáží předvídat typické problémy, které studenti s jazykem mají, jako jsou slovíčka, která znějí podobně, často se zaměňují a podobně. Zadruhé: čeští lektoři dovedou, pokud je to nutné, vysvětlit mnohdy abstraktní pravidla jazyka pregnantně, třeba i za použití překladu. Zatřetí: zkušení čeští lektoři dokážou díky jazykové komparaci lépe porozumět chybám, které konkrétní studenti opakovaně činí, analyzovat je, vysvětlit studentovi jejich příčinu a tím je odstranit," vyjmenovává výhody česky mluvících lektorů Tlamicha.

9) Při studiu cizího jazyka je potřeba učit se jeho spisovnému dialektu

Realita je taková, že pravděpodobnost setkání s rodilým mluvčím, který mluví spisovně, je zanedbatelná. Je proto třeba seznamovat se s co největším množstvím různých nářečí (například v angličtině je to dialekt anglický, americký, skotský, irský, australský, ale například také španělský, italský či německý přízvuk). Jen tak se student připraví na reálnou komunikaci v globalizovaném světě. Moderní výukové materiály naštěstí již tuto skutečnost reflektují.

10) Nemám na jazyky talent

Výše popsaný problém popisuje typický příklad falešného začátečníka, kterému se nedaří překročit svůj stín a posunout se v cizím jazyce kupředu. Pravda je však taková, že pokud student zvolí kvalitní jazykovou školu, která má propracovanou metodiku a kvalitní lektorský tým, na jazykovém talentu studenta záleží pouze minimálně.

"Špičková výuka vychází z konkrétních jazykových potřeb daného studenta. Lektor se mu přizpůsobí volbou výukových materiálů, učebních aktivit a technik. Snaží se studenta motivovat tím, že mu kurz ušije na míru a připravuje hodiny tak, aby byly vždy zábavné a inspirativní. Lektor musí rovněž být schopen stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle, které budou sloužit jako měřítko pokroku a prostředek k motivaci," vyvrací tento snad nejvíce zakořeněný mýtus Miloslav Tlamicha.

Náprsenka dokonale kopírující každou křivku. Zendaya ohromila na cenách kritiků | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama