reklama

Co si myslíte o předmanželských smlouvách? Hlasujte!

Předmanželská smlouva možná není zrovna romantická záležitost, ale rozumná rozhodně. Jen málokdo si chce před vstupem do manželství představovat budoucí problémy při jeho zániku, ale žijeme v reálném světě a dohoda upravující rozsah či okamžik vzniku společného jmění manželů může ušetřit spoustu nervů a samozřejmě peněz.

Foto: Profimedia.cz

Předmanželská smlouva možná není zrovna romantická záležitost, ale rozumná rozhodně. Jen málokdo si chce před vstupem do manželství představovat budoucí problémy při jeho zániku, ale žijeme v reálném světě a dohoda upravující rozsah či okamžik vzniku společného jmění manželů může ušetřit spoustu nervů a samozřejmě peněz.

O smlouvě by především měli přemýšlet všichni, kdo podnikají či jsou společníky veřejných obchodních společností, členy statutárních orgánů apod. Nebo v okamžiku, kdy jeden do manželství vstupuje s výrazně vyšším příjmem, majetkem či dluhem.

Například pokud jeden z partnerů podniká jako fyzická osoba, odpovídá za své závazky z podnikání celým svým majetkem. Díky společnému jmění manželů po svatbě takto ručí za manželovy závazky i druhý z partnerů. Nezdar v podnikání pak může zásadně ohrozit rodinný rozpočet.

Společné jmění manželů začne vznikat až po svatbě

Vše, co jste nabyli před sňatkem, zůstává i nadále „vaše". Naopak vše, co manželé vydělají nebo získají během manželství (kromě dědictví, darů a majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela), stává se jejich společným. A to se týká také dluhů. Zákon však dává možnost rozsah společného jmění manželů upravit smlouvou.

Pokud se takovou dohodu o úpravě majetkových vztahů rozhodnou snoubenci uzavřít ještě před vznikem manželství, jedná se o Předmanželskou smlouvu. Smlouvu o společném jmění manželů ale můžete podepsat jak před uzavřením manželství, tak kdykoliv v jeho průběhu. Smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Smlouvou se rozšiřuje nebo zužuje zákonem stanovený rozsah společného jmění

Rozšíření

Například manželka vkládá dům, ve kterém společně žijí, a který byl před svatbou (a po svatbě rovněž) pouze „její" do společného jmění manželů. Manžel pak po svatbě nevynakládá peníze na „cizí" majetek.

Zúžení

Ze společného jmění se vyjme například společný dům a nadále ho bude vlastnit pouze manželka, tj. manžel neručí tímto domem ve svém podnikání. Aby byl tento postup obhajitelný před soudem s případným věřitelem, je třeba, aby byl věřitel předem o obsahu smlouvy o SJM informován.

Smlouva může upravovat jak vlastnictví majetku, tak odpovědnost za dluhy (současné i budoucí). Jiné podmínky a nároky nelze podle českého právního řádu do smlouvy zahrnout (Těžko si do smlouvy prosadíte pravidla na mytí nádobí, zákaz nevěry a přepínání TV kanálů).

Poplatek za sepsání smlouvy se odvíjí podle toho, jakou hodnotu má majetek, kterého se týká. I v případě, že se týká pouze budoucího společně nabytého majetku v manželství, sepsání smlouvy vyjde na cca 3 až 6 000 Kč.

Do společného jmění manželů patří:

Majetek nabytý za trvání manželství (výjimky: dědictví, dar)
Pohledávky a dluhy vzniklé za trvání manželství

Do společného jmění manželů nepatří:

Majetek, který nabyl jeden z manželů před vznikem manželství
Výsledky vlastní tvůrčí činnosti jednoho z manželů (sochy, obrazy, knihy…)

zdroj: agenturakp.cz


--------------------------------------------------------------------------------

S předmanželskou smlouvou vám pomůže notář.

Objevila jsem, co mám v medicíně dělat. Zdraví někdy není v nabídce, říká paliatrička | Video: Daniela Písařovicová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama