reklama

Studie k radaru: prohlášení ministerstva obrany

Co řekl úřad na posudek brněnsnkých vědců

Odborníci Ministerstva obrany, kteří se významně podíleli na zpracování materiálu o vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotním stavu populace v okolí vojenského újezdu Brdy, vycházeli při svých výpočtech z dostupných technických informací, které byly v té době k dispozici a které jim poskytla americká strana.

Česká republika ocenila, že při přípravě tohoto dokumentu mohla pracovat se vstupními daty, které jsou v režimu utajení, protože bez nich by odborníci nemohli uskutečnit ani základní výpočty možného vlivu radaru na zdraví obyvatel. Na druhé straně to přineslo komplikaci v tom, že tato relevantní data a informace  nemohou být zveřejněny a tudíž nelze vyjasnit některé skutečnosti, které se objevily ve vydaném posudku pracovníků Vysokého učení technického v Brně.

Z tohoto pohledu se jeví jako důležité, že americká strana umožnila skupině odborníků kromě teoretických výpočtů uskutečnit i měření na atolu Kwajalein a teoretické výpočty  tak porovnat s měřením v reálných podmínkách u radaru, který by měl mít srovnatelné parametry s uvažovaným radarem v  České republice. Měření hustoty zářivého toku elektromagnetické vlny ve vzdálenostech od 50 m do 2666 m prokázalo, že maximální hodnoty ve všech měřených vzdálenostech jsou pod limitem nejvyšší přípustné hodnoty pro hustotu zářivého toku elektromagnetické vlny pro obyvatelstva České republiky, jak stanovuje Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Parametry, které vycházejí z naměřených hodnot na Kwajaleinu, jsou dokonce nižší než jsou parametry, které byly vypočítány v Praze.

Dále je v souvislosti s posudkem VUT potřeba uvést, že materiál Předběžné posouzení vlivu na zdraví obyvatel v okolí vojenského újezdu Brdy opravdu není studií, takovou ambici neměli zpracovatelé ani z Ministerstva obrany, ani z dalších kooperujících složek.
Těší nás, že tento materiál veřejnost opravdu pečlivě studovala, a tak již bezprostředně po jeho zveřejnění čtenáři požadovali některé dodatečné informace anebo nás i upozornili na některé nesrovnalosti, které vznikly při kompletaci jednotlivých pasáží dokumentu za použití různých formátů programového vybavení. To se například týkalo chybné veličiny u hustoty zářivého toku, na což upozorňuje i posudek VUT. Tyto chyby jsou již pochopitelně na webových stránkách MO z materiálu odstraněny. 

Putinovo Rusko už se ničím netají. Vzhlíží k Sovětskému svazu a lační po pomstě | Video: Kristýna Pružinová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama