reklama

Zdá se nám o létání, vztahu s kolegou nebo o zkouškách. Víme, co takové sny znamenají

Sny o známých osobnostech nebo kolezích z práce mohou ukazovat na naše skryté vlastnosti, touhy či talent, který se bojíme využít. Vypadávání zubů zase znamená, že nemůžeme skousnout životní situaci, ve které se zrovna nacházíme. O čem se vám zdá a co vám noční příběhy chtějí sdělit?

Foto: iStock

Podle výzkumů zažíváme během pandemie nárůst snů, které mohou odrážet nejen traumata z prožívaného období, ale také sloužit jako zdroj pozitivních psychologických změn. 

Psycholožka Marta Helingerová, autorka knihy Sny jako zdroj sebepoznání, říká, že nás sny vybízejí k osobní inventuře. V této době to podle ní platí dvojnásob. "Ať je situace jakákoliv, vždy na ni můžeme nahlížet jako na příležitost. Tím, že se zastavil veřejný život a my trávíme více času sami se sebou, mohou se nám ve snech objevovat zasunutá témata jako dětství, bývalí partneři nebo nenaplněné lásky," popisuje Helingerová. 

Nejčastější jsou pandemické sny

Profesor psychiatrie a ředitel laboratoře Dream and Nightmare na kanadské Université de Montréal Tore Nielsen se domnívá, že celá společnost zažívá v posledním roce nárůst snů. Začínají se užívat termíny jako koronavirové sny, lockdownové sny a covidové noční můry. 

V nedávno publikovaném článku o pandemických snech jsme psali, že je můžeme rozdělit do dvou skupin: na sny subjektivní, které se týkají našeho osobního života na pozadí současné situace, a na sny objektivní, které odráží dobu, kulturu a atmosféru ve společnosti. Jejich motivy se tak mohou opakovat napříč společností. 

Snění s pocitem úzkosti

Ve snech, které během covidu jako společnost sdílíme, můžeme zažívat úzkost. Objevují se sny, ve kterých nás někdo pronásleduje, jsme nečekaně nazí, nejsme schopní dorazit na místo určení nebo najít určitou věc. Může nás něco pronásledovat a my se bojíme ohlédnout, nemůžeme se hnout z místa, a když chceme uprchnout, narážíme na překážky. 

Elizaveta Solomonová z McGill University a Rebecca Robillardová z Královského institutu výzkumu duševního zdraví v Ottawě vyzpovídaly 968 lidí, z nichž 37 procent zažívalo pandemické sny s tématy jako neschopnost dokončit úkol nebo činnost, ztráta kontroly (například při řízení vozidla) a ohrožování ostatními lidmi.

V pandemii se zvyšuje také výskyt tzv. snových sérií, tedy snů, které na sebe tematicky navazují a souvisí právě s psychickou proměnou. Společně vykreslují určitý příběh a v těchto snech obvykle zažíváme různá dobrodružství s tématy putování a dosahování určitého cíle. Takovým příkladem mohou být sny, ve kterých bloudíme v domech, otevírají se nám nové dveře a místnosti nebo sestupujeme do podzemních chodeb. Objevování nových území či pokojů se dá chápat jako symbol toho, že poznáváme více sami sebe. 

Podle psycholožky Marty Helingerové se mohou naše obavy a úzkosti projevit tak, že vidíme ve snech sebe nebo známé osoby jako děti. "Souvisí to s psychologickým konceptem vnitřního dítěte, které v sobě každý máme. Právě dětská postava vyjadřuje strach o sebe, naše blízké či přímo o celý svět."

Pocity nejistoty ohledně budoucnosti a návratu do normálu ve snech symbolizují nejrůznější negativní fiktivní postavy. Mohou to být charaktery z fantasy filmů, animovaných snímků nebo komiksů. 

Když se vloudí erotika 

Marta Helingerová upozorňuje, že sexualita ve snech často odráží naše pocity, které nemusí nutně souviset s intimní touhou. "Tyto sny mohou představovat přijetí odmítaných částí nás samých, přinést uspokojení zanedbávaných potřeb, nejen ryze sexuálních, ale i potřebu péče, pozornosti, něhy, obdivu. Cítíme se přitažliví a jedineční. To vše realizujeme ve spojení s protějškem."

Erotické sny také mohou podle Helingerové připomínat zapomenutou vášeň, sebelásku nebo přirozenost, které jsou v reálném životě v pozadí kvůli každodenním povinnostem, společenským rolím a nedostatku času. 

Pokud se vám zdají erotické sny o bývalém partnerovi nebo kolegovi z práce, nemusí jít nutně o sexuální touhu. Expertka na sny a autorka několika knih o snech Kelly Sullivan Waldenová říká, že může jít spíše o touhu získat vlastnosti, které daný člověk má. Doporučuje, abyste vyjmenovali tři povahové rysy tohoto člověka a zeptali se, jestli je ve vašem životě sféra, ve které byste z nich mohli těžit. 

V případě lesbického snu to zase nemusí nutně znamenat, že máte skryté homosexuální sklony, obvykle ukazuje na potřebu spojení s ženskostí, která může být zanedbávána, podceňována nebo kultivována povrchním či jinak nevhodným směrem. To samé platí také u mužů. 

Snění o bývalém partnerovi či celebritách

Sny o bývalých partnerech nám pomáhají pochopit jak současný vztah, tak případné nejasnosti minulého vztahu. "Není třeba sdělovat partnerovi, že jsme měli během spánku sex s naším ex. Zbytečně by ho to mohlo znejistit, probudit žárlivost nebo vnést napětí do vztahu. Raději poctivě zkoumejme, co se nám takový sen snaží sdělit," radí Helingerová.

Pokud se nám zdá o nenaplnění našich sexuálních potřeb, sen může podle Helingerové odrážet realitu. Jde-li o problém v komunikaci nebo se děj týká jiného aspektu vztahu, vyplatí se věnovat pozornost pocitům a klást si otázky: Cítím se v současném vztahu podobně jako ve vztahu minulém? Narážím na podobné potíže? Jednám určitým způsobem, který nevede ke shodě, nýbrž k dalším konfliktům? 

Sny o známých osobnostech a celebritách mohou ukazovat na naše skryté vlastnosti a talent. Takový obsah může ukazovat na nevyužitý potenciál a potřebu prosadit se. Kelly Sullivan Waldenová říká, že nás může charakteristika této celebrity "navést na naši vlastní cestu slávy, díky které získáme sebevědomí".

Sex s celebritou či jinak známou osobností pak vypovídá o dříve zmíněném spojení s nenaplněnými touhami po moci, vlivu a půvabu. 

Vypadávání zubů znamená, že neumíme něco skousnout

Zuby nám pomáhají rozmělnit potravu, kterou dále tělo zpracovává, využije a vyloučí nepotřebný odpad. Zuby tak představují naši asertivitu i agresivitu, chuť či nechuť vyrovnat se s životními výzvami a zpracovat situace, ve kterých se ocitáme. Podle Marty Helingerové máme v takových snech hledat metafory v běžném jazyce a ptát se: Co nemůžu skousnout? 

Sny o zubech také vypovídají o tom, jak se prokousáváme životem, jestli máme sílu rozkouskovat si problém na malé části, nebo si nabíráme příliš velké sousto. Metafora zubů souvisí i s tím, jak se dovedeme do něčeho zakousnout a jestli to dokážeme včas pustit, nebo si na tom "vylámeme zuby". 

Sny, které nám dávají křídla 

Létání podle Marty Helingerové nelze vyložit jednoznačným způsobem a je potřeba se zorientovat, v jakém životním období se nacházíme. Konkrétně se podívat na to, jaké životní oblasti řešíme a jak k těmto problémům přistupujeme. Snění o létání může přinést úlevu a odpoutání se od složitých záležitostí, které vyžadují čas a trpělivost.

Tyto sny můžou také svědčit o naší tendenci od problémů a životních překážek spíše odlétávat než je konstruktivně řešit.

Zvířata jako hlubší symbol

Zvířata ve snech symbolizují vztah k našemu tělu, našim potřebám a instinktu. "Někdy jsme tak odcizení sobě i svým pocitům, že je nedokážeme projevit přímo, a tak se projeví jako zraněná zvířata ve snech. Často pro nás bývá snazší soucítit s němým tvorem, který potřebuje pomoc, než se sebou samými," vysvětluje Helingerová.

Zvířata spoléhají na své smysly a řídí se právě instinkty, na které často zapomínáme. Je dobré si tak všímat výrazných charakteristik zvířat, která se vyskytnou ve snech, a našich emocí, které v nás probouzejí.  

Záblesky z dětství a školních let 

Sen o domě, ve kterém jsme se narodili nebo vyrůstali, se může týkat důležitého tématu. "Například když se nám v dospělém životě přihodí něco, s čím jsme se setkali jako děti a co v nás probudilo silnou emoci, s kterou jsme si tehdy nedokázali poradit. Sen aktivuje dávná zranění," popisuje Helingerová. 

Pokud se vám zdá, že v domě, ve kterém reálně bydlíte, objevíte novou místnost, může jít o symbol potenciálu či vlastností, které nevyužíváte a zanedbáváte. 

Snění o škole a zkouškách může zase znamenat, že si osvojujeme něco nového a zažíváme novou zkušenost. Mohou ukazovat také na to, že nás životní zkouška a učení teprve čeká. Pokud v reálném životě řešíme náročný projekt, na jehož výsledku nám záleží, a máme strach, zda jej úspěšně zvládneme, sen může tímto způsobem ventilovat naše úzkosti a obavy.

Podle Marty Helingerové nelze u snů často na první pohled určit, čeho se týkají. Hlavním vodítkem je podle ní prostředí, ve kterém se sen odehrává. Jsme-li ve snu v domě, ve kterém se nacházíme sami, jedná se o naši osobnost. Vyskytují-li se v domě naši partneři nebo rodina, dům můžeme chápat jako metaforu vztahu.

Opakujícími se sny se zabývejte

Obecně lze říci, že sen, který nám utkví v paměti, vybízí k nějaké akci. "Ukazuje nám, 'jak se věci mají', co je třeba udělat nebo kam svým postojem spějeme," říká Helingerová.

Pozornost bychom měli věnovat také opakujícím se snům. Ty přináší témata, která se v našem životě opakují, či reagují na situaci, ve které dlouhodobě setrváváme a nechceme ji řešit. "Je to něco, co necháváme dlouhodobě stagnovat nebo tomu vzdorujeme způsobem, který není úplně funkční," uzavírá Helingerová.  

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama