reklama

České děti mají málo pohybu. Dokonce i ty, které sportují

Nedostatkem pohybu trpí většina současných dětí a pohybovou chudostí dokonce i ty, které aktivně sportují. Jako prevenci doporučuje fyzioterapeut nejenom sport, ale například i lezení přes ploty.

děti
děti | Foto: Thinkstock

Dnešní děti tráví čím dál tím víc času u mobilů, tabletů a počítačů. Pokud navíc nosí nekvalitní batohy, nebo sedí na nevhodných židlí a nemají dostatek pohybu, mohou mít problémy i v dospělosti. Statickou námahu by proto měly doplnit pohybem. 

S jakými zdravotními problémy se děti potýkají a kdy by rodiče měli vyhledat radu specialisty nám poradil fyzioterapeut Karel Pitr.

Děti v současnosti tráví čím dál víc času nad tabletem, mobilem nebo počítačem. Jaký vliv to má na jejich záda?

Lidský organismus vznikal za podmínek dynamické fyzické zátěže. Dlouhé sezení v jedné poloze je také vysokou zátěží, ale statického charakteru. Přetěžuje určité pohybové segmenty, jiné jsou zase zatěžovány příliš málo. Tak vzniká nerovnováha, která je známá jako vadné držení těla.

Dítě po dlouhou dobu nemá šanci udržet správné držení těla a tak se ohne v kříži a předsune hlavu. Oslabují se břišní a mezilopatkové svaly, zkrátí se například prsní a podkolení svaly. Tak bychom mohli pokračovat až k typickému vadnému držení těla s následným přetížením plotének a úponů, případně i k blokádám kloubů. Nejprve má pocity nepohodlí, které ale dítě rádo překoná při zábavě hrou, později bolesti pohybového ústrojí. Celý proces pokračuje až do dospělosti.

Maximálně jak dlouho mohou děti u počítače denně sedět tak, aby to negativní dopad na jejich záda?

Nezáleží jen na sezení u počítače. Statickou námahou je i sezení ve škole. Pokud dítě kompenzuje sezení vhodným sportem, nebo jinou fyzickou aktivitou a sezení u počítače rozdělí mezi aktivní fyzické činnosti, není škodlivá ani celková doba kolem jedné až dvou hodin za den, v závislosti na věku a fyzické vyspělosti dítěte.

Dostatek pohybu je nedílnou součástí správného vývoje. Na jaké problémy do budoucna svým dětem zakládáme, pokud jim dostatek pohybu nezajistíme?

Při nedostatku pohybu jim zakládáte na vznik nejprve funkčních, pozdě i strukturálních poruch pohybového aparátu. Ten se brání akutní bolestí, kterou musíme považovat nejen za problém, ale i za užitečný signál o tom, že s dítětem něco není v pořádku. Je tedy nevhodné každou bolest tlumit analgetiky.

Jaké jsou nejčastější obtíže, kterými dnešní děti trpí? Jsou jiné než v minulosti?

Dnešní děti trpí nejen nedostatkem pohybu ale i pohybovou chudostí. To se může týkat i dětí, které vrcholově sportují. Každý člověk, a zvláště dítě potřebuje ke svému vývoji pestrou pohybovou aktivitu. Dnes už děti jen výjimečně lezou po plotech a po stromech a pronásledují zajíce. Spíše se po nich chce, aby byly hodné a sportovaly - sporty jsou ale často jednostranné a je málo osvícených trenérů, kteří nechtějí jen výkon a výsledky, ale i celkový rozvoj pohybového ústrojí.

Co by měli rodiče sledovat a na co si dát pozor?

Rodiče by měli pozorovat, jak jejich dítě vypadá - jakou má postavu, jak jsou utvářeny svaly, jestli není obézní ale i to, jak se chová a jestli se dostatečně pohybuje. Prostě normální dohled nad dítětem.

Kdy už by měli navštívit s dítětem specialistu?

Specialistu by měli rodiče kontaktovat v případě, že zpozorují svalovou nerovnováhu, případně deformity páteře jako je skolióza nebo prohloubené předozadní křivky páteře.

Jaký druh pohybu se obvykle doporučuje jako prevence?

Jak už bylo řečeno, doporučujeme pestrou pohybovou aktivitu, ze sportů je vhodné například plavání, jízda na koni, nebo atletika. Vymysleli jsme a propagujeme i speciální druh tance, který jsme nazvali Health dance, který obsahuje aktivity zlepšující svalový korzet a zároveň eliminuje škodlivé prvky. A protože tanec děti baví, je zde zapojena i složka emocionální.

Dbají podle vás rodiče na prevenci dostatečně? Případně v čem dělají chybu?

Pozoruji, že rodiče většinou o své děti mají opravdový zájem. Jen nevědí, že nestačí podporovat jen určitý jednostranný sport, nebo jen mít k pohybu pokyny - bez vlastního příkladu. V dnešní době v tom svoji roli jistě hraje i velká pracovní zátěž. Následky bohužel nesou děti.

Jaký vliv na problémy se zády mají u dětí například nekvalitní tašky, boty nebo i pracovní židle?

Všechny tyto nekvalitní, nebo špatně volené věci jen umocňují špatný vliv nekvalitního pohybového režimu. Dítě s dobře vyvinutým pohybovým aparátem po nějakou dobu zvládne i zátěž, kterou představují. Po dovršení určité hranice se špatné vlivy sčítají a pohybové poruchy se tím více prohlubují.

Mohou děti (předškoláci/školáci) posilovat?

Posilování je pro děti nezbytné, jde ale o formu, s jakou ho provádíme. Je známo, že existuje spousta typů cvičení, kde nepotřebujeme žádné zvláštní pomůcky a jako zátěž stačí váha těla. Takové posilování bývá pro děti vhodnější, než posilování na strojích, nebo s činkami.

V každém případě je nutno vyloučit vertikální zátěž páteře a přetěžování kloubů a svalových úponů. Při cíleném posilování je třeba také nutno dohlédnout na správné provedení pohybu, aby nebyly přetěžovány svaly, které je vhodné spíše uvolňovat, nebo vytahovat. Všechno záleží i na stupni vývoje dítěte, základem je vždy individuální přístup.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama