reklama

Státní maturity: likvidace vzdělanosti národa?

Úroveň maturit se na různých typech škol a dokonce i na různých školách jednoho typu výrazně liší. Sjednocení by bylo určitě přínosem. Proč je tedy snaha o zavedení státních maturit přijímána s takovými výhradami?

Foto: Ondřej Besperát

Úroveň maturit se na různých typech škol a dokonce i na různých školách jednoho typu výrazně liší. Sjednocení by bylo určitě přínosem. Proč je tedy snaha o zavedení státních maturit přijímána s takovými výhradami?

Veřejnost je v otázce zavedení státní maturity rozdělena na dvě téměř stejně velké, ale názorově protichůdné skupiny. Názor, že státní maturity jsou "zatěžováním učitelů a buzerací studentů" je přibližně stejně častý jako názor, že zavedení státní maturity je nutné a může zvýšit úroveň středoškolského vzdělání v ČR. Konkrétní čísla: rozhodnutí vlády zavést státní maturity už příští rok schvaluje 44,8 % dotázaných. Opačného názoru je 40,1% respondentů. Celkem 44,1% dotázaných se domnívá, že státní maturity zvýší úroveň středoškolského vzdělání, pochybuje o tom 41,7% dotázaných. Odhalil to internetový průzkum na téma Státní maturity, který provedla před měsícem společnost Sanep. Velmi křehká souhlasící většina svědčí o tom, že státní maturity zůstanou i nadále kontroverzním tématem. Zejména, když se vezme v úvahu, že proti zavedení státních maturit se staví téměř jednotně žáci i učitelé. Mají k tomu důvod. Zdá se, že všichni vědí, jak by to mělo být, ale nikdo netuší jak kýženého stavu dosáhnout. Ono to totiž vůbec není jednoduché.

Problém č. 1: kvalita základních škol

Aby jednotné maturity uspěly, musí základní školy posílat na vyšší stupeň dobře připravené studenty. Pokud středoškolský učitel nemá u svých prváků na co navázat, je zle. Předchozích osm let docházky v nabitém rozvrhu, který jde s učivem dál, prostě nedohoní. Jenže...

Nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného mladého učitele základní školy je přibližně stejný jako plat sekretářky. Kantořina neumožňuje důstojné společenské uplatnění. Uznání práce učitelů se rovná nule. V porevoluční společnosti se všechno začalo točit kolem peněz. Úspěšní podnikatelé se cítí silní v kramflecích, mají pocit, že mohou poroučet každému. Chudí učitelé pro ně nejsou "společensky prestižní". Mohou si pak jejich děti vážit vzdělání? A probíhající reforma základních škol znamená pro učitele spoustu neproplacené práce navíc. Logický důsledek: na základních školách chybí kvalifikovaní učitelé, kteří by děti připravily ke vstupu na střední školu.

Problém č. 2: kvalita středních škol

Zejména těch soukromých je moc a bojí se, že nenaplní kapacitu. Takže snižují nároky. "Několik let jsem učil na soukromé obchodní akademii, která patří k těm lepším. A úroveň studentů maturujících z angličtiny odpovídá znalostem mých dnešních druháků na státní škole stejného zaměření. Kdyby platila objektivní kritéria, vůbec by neodmaturovali," konstatuje pražský středoškolský učitel Martin, který si nepřeje být jmenován.

I další problém je o penězích. Přes několikeré přidání jsou platy středoškolských pedagogů hluboko pod úrovní příjmů ostatních vysokoškoláků. Mnozí z nich pracují pouze do výše svého platu. "Jedna z mých kolegyň si přivydělává jako kosmetička, druhá provozuje galanterii," konstatuje učitel, který si nepřeje být jmenován, aby neuškodil své škole. Také na tyto pedagogy se nyní valí spousta nových požadavků, vyžadujících práci navíc. Jak jinak: opět neplacenou, ba naopak, jestli se platy učitelů pohnout, bude to vzhledem ke škrtům v rozpočtu spíš směrem dolů... Což znamená další úbytek tolik potřebných kvalifikovaných sil. A to už vůbec nemluvíme o učilištích, kde kázeňské problémy a špatná spolupráce s rodiči posunují pedagogickou práci spíš do oblasti krocení šelem.

Problém č. 3: jednotná kriteria

Pomiňme nyní peníze a zamysleme se nad konkrétními parametry maturit. Jak sjednotit obtížnost zkoušek na všech typech škol? Kdyby byla společná část maturit tak lehká, aby ji bez problémů zvládli učňové, ztratila by pro gymnazisty jakoukoli cenu. Přísnými zkouškami, jež by připravily absolventy gymnázia na vysoké školy, zase nemá drtivá většina učňů vůbec šanci projít a způsobily by pořádný průvan i na středních odborných školách - většině soukromých by hrozil zánik. Ministerstvo vyřešilo problém šalamounsky - nastavením střední obtížnosti. Ta by měla oddělit zrno od plev u středních odborných škol a nechat projít nejlepší učně. Gymnázia na ni ale doplatí. Důsledkem bude pokles hodnoty maturitního vysvědčení jako takového.

Problém budou mít také kantoři: Jak hodnotit, aby byl výsledek (maturitní známka), co nejobjektivnější? Výsledky školení, jímž v současné době středoškolští učitelé procházejí, ukazují, že sjednotit individuální hodnotící kritéria vůbec není snadné. Zejména u ústních zkoušení (cizojazyčná konverzace) to vypadá na naprosto neřešitelný problém.

Problém č. 4: informovanost

Na prací prášek Ariel je daleko víc reklamy než na školskou reformu, která se týká většiny obyvatel... Jak se tedy změní maturity?

Maturitní zkoušky budou mít dvě části. Společnou pro všechny typy škol (to bude ta "jednodušší", jejíž obsah, formu a kritéria hodnocení stanoví stát) a profilovou, jejíž obsah určí ředitelé jednotlivých škol. Společná část maturity bude obsahovat češtinu, cizí jazyk (výběr ze šesti možných) a volitelný předmět (matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ, informačně technologický základ). Všimněte si, že matematika jako povinný předmět neuspěla - další doklad klesající úrovně nových maturit…

U profilové části ředitel školy určí podle vlastního uvážení dva až tři povinné předměty, buď odborné, nebo z nabídky určené ministerstvem. Mohou to být i ty, z nichž už žák maturoval ve společné části, ovšem v náročnější verzi. Pokud žákovi nebude nabídka ředitele vyhovovat, může si sám zvolit až čtyři zkoušky z předmětů, které nabídne Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Napište nám!

Co si o státních maturitách myslíte vy? Jde o "zatěžování učitelů a buzeraci studentů", nebo o složitý krok, který je doopravdy třeba udělat? A budou změny ku prospěchu věci, či naopak vzdělání uškodí? Napište nám své názory a postřehy! Příspěvky o délce maximálně 10 vět posílejte na adresu [email protected], do předmětu uveďte heslo "Maturita".

Vaše příspěvky můžete posílat do úterý 28. 9. Nejzajímavější z nich uveřejníme a tři odměníme krásnou cenou: balíčky kosmetiky Ryor (foto je ilustrační)! Chcete-li soutěžit, nezapomeňte připojit své jméno, adresu a telefonní číslo! Zaslané příspěvky se stávají vlastnictvím magazínu www.zena.cz a jejich posláním dáváte souhlas k neomezenému užití. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redigovat.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama