reklama

Společnost je prolezlá rakovinou, školáci přesto kouří

Téměř čtyři pětiny současných českých středoškoláků mají ve své rodině někoho, kdo se potýká či potýkal s onkologickým onemocněním. Rakovina doslova prostupuje celou českou společností a mladí lidé mají její důsledky stále na očích. Přesto je to nijak neomezuje v kouření ani pití alkoholu.

Kouření
Kouření | Foto: Profimedia.cz

Téměř čtyři pětiny současných českých středoškoláků mají ve své rodině někoho, kdo se potýká či potýkal s onkologickým onemocněním. Rakovina doslova prostupuje celou českou společností a mladí lidé mají její důsledky stále na očích.

Přesto zanedbávají prevenci. Skoro v každé české rodině lze totiž zaznamenat alespoň jeden z hlavních rizikových faktorů rakoviny: nedostatek pohybu, kouření, nestřídmé holdování alkoholu či nadváhu. Pouhých 7 % dotazovaných středoškoláků nemá v rodině ani jedno z těchto zdravotních rizik. Prokázal to průzkum podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Rakovina? Skoro všude!

Na otázku, zda někdo z přímých příbuzných (rodičů, sourozenců, prarodičů) trpí či trpěl některým onkologickým onemocněním, odpovědělo kladně celých 78 % dotázaných středoškoláků. Nejčastěji uváděli, že jejich příbuzní onemocněli nádorem plic (19 %), prsu (18 %), tlustého střeva (15 %), prostaty (8 %) a kůže (5 %). Zbylých 36 % buď uvedlo jiný druh rakoviny (zejména slinivky břišní a jícnu), nebo nevěděli, o jaký nádor se jednalo. Z celkového počtu respondentů se našlo 17 %, kteří mají rodinnou zkušenost s onkologickým onemocněním hned ve dvou případech.

Rizika? Na každém rohu!

Výsledky průzkumu prokázaly, že rodina má rozhodující vliv na vytváření modelů chování, které jsou z hlediska prevence onkologických onemocnění vysoce rizikové. Drtivá většina dotázaných českých středoškoláků (93 %) dospívá v rodinách, kde na oba rodiče ve zvýšené míře působí alespoň jeden z hlavních rizikových faktorů rakoviny. Které to jsou?

  • nedostatek pohybu (50 %)
  • kouření (25 %)
  • nestřídmé holdování alkoholu (13 %)
  • nadváha (12 %)

Přitom je prokázáno, že problémy s kouřením, obezitou a nedostatkem pohybu mají dvakrát častěji děti stejně postižených rodičů.

Děti svých rodičů...

Pravidelně kouří 43 % dotázaných studentů a učňů, přičemž pravidelnými kuřáky je 45 % jejich otců a téměř 39 % matek. Pozoruhodné je, že více kouří dívky než chlapci. Většina (72 %) kuřáků pochází z rodin, kde kouří alespoň jeden rodič. Z rodin, kde nekouří nikdo jiný, je jen 28 % mladých kuřáků.

Alkohol pije častěji než dvakrát týdně čtvrtina dotázaných, přičemž větší je podíl chlapců než dívek. Přitom téměř 39 % pijáků pochází z rodin, kde rodiče konzumují alkohol v rozumné míře.

BMI vyšší než 25 má 16 % dotázaných. Z těchto šestnácti procent má většina (67 %) alespoň jednoho z rodičů, který také bojuje s nadváhou. Co se týče nedostatku pohybu, jsou na tom studenti docela dobře. Pohyb do zadýchání a zapocení více než dvakrát týdně uvádí většina (68 %) z nich. Zato s rodiči je to špatné: pohybu holduje víc než dvakrát týdně jen 38 % matek a 35 % otců.

A co vy? Zapadá také vaše rodina do standardního vzorku populace - tedy hodně pití a jídla, sem tam alkohol a málo pohybu? Postěžovat si na to můžete pod článkem. Nebo ještě lépe: poraďte ostatním, jak ze začarovaného kruhu lenosti ven!

Rakovina není náhoda

Průzkum se konal v devíti českých a moravských středních školách. Celkem se jej zúčastnilo 355 respondentů, z toho 222 dívek a 133 chlapců ve věku 15 až 18 let. Proběhl koncem loňského roku v rámci osvětové akce s názvem Rakovina není náhoda. V tomto projektu, který podporuje VZP, besedují lékaři a studenti posledních ročníků lékařských fakult se středoškoláky o tom, jak je možné se onkologickým nemocem bránit.

--------------------------------------------------------------------------------

Chcete přestat kouřit, zbavit se závislosti na alkoholu nebo se dozvědět, jak zhubnout trvale?

Nakazí jeden člověk celou tramvaj? Epidemiolog vysvětluje šíření viru aerosolem | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa, Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama