reklama

Škola má roli fackovacího panáka, říká školní psycholog

"Učitelé jsou z hlediska psychohygieny nejvíc ohroženou skupinou v celém systému školství," říká školní psycholog Petr Pražák.

Foto: Thinkstock

Co si myslíte, že řeší školní psycholog nejčastěji: Drogy? Šikanu? Kouření a pití alkoholu? Kdepak! Školní psycholog má nejvíc práce s učiteli. Ti jsou totiž z hlediska psychohygieny zdaleka nejvíc ohroženou skupinou v celém systému školství.

Jakými problémy trpí české školství a proč jsou na tom učitelé hůř než žáci? To prozrazuje Petr Pražák, psycholog Střediska výchovné péče Archa Chrudim, který jako externí školní psycholog navštěvuje školy všech stupňů.

Zeptám se na úvod trochu provokativně: Je školní psycholog vůbec k něčemu dobrý?

Odpovím také trochu provokativně: Toť otázka! Záleží na jeho kvalitě. Takže některý psycholog je škole velmi užitečný a u jiného bývá jeho přínos diskutabilní.

Kde je psycholog potřebnější - na ZŠ nebo SŠ?

To nelze říci. Na základní škole bývají problém vztahové záležitosti: nepřijetí či pocit nepřijetí některého spolužáka, občas agrese, i když ne tak často, jak se o tom mluví. Středoškoláci víc řeší své osobní, rodinné či milostné záležitosti, a také otázky kolem identity typické pro dospívání a úzkosti s tím spojené.

Čtěte také: Šteffl: Školní třída je pro rozvoj mozku nevhodná

Přesto jsou děti vlastně nejvíc v pohodě. Chovají se uvolněněji než kdykoli v minulosti. Co se pocitů nejistoty týče, rodiče jsou na tom hůř. Všude slyší, jak je to ve školách hrozné, kam se podívají, tam na ně vykoukne šikana a jiné strašáky. A učitelé jsou zase pod silným tlakem rodičů a systému. V současné zjitřené době proto vidím větší význam ve zklidňování celé komunity kolem školy, ve vnášení pocitu bezpečí.

Aby se dítě někomu bylo ochotné svěřit, musí ho znát. Opravdu se k vám chodí žáci svěřovat?

Žák nemusí psychologa nutně znát, on v něm ale musí vytvořit pocit bezpečí a důvěry. Což se v žádné škole nenaučí. U dětí by to až takový problém nebyl, ale rodiče i někteří učitelé ho zpočátku mohou vnímat jako druh školní inspekce. Pokud toto začínající školní psycholog nepřekoná, neuchytí se. Vím o případech, kdy bylo jeho místo zrušeno, protože dotyčný nedokázal vzbudit důvěru.

Jak třeba zjistíte, že je žák problémový? Máte je nějak vytipované?

To nebývá problém, takoví žáci se většinou dostatečně zviditelňují sami, stěžují si na ně spolužáci i učitelé. Svým způsobem ale bývají obávanější někteří rodiče.

Co považujete za největší problém škol dneška: šikanu, drogy, kouření, alkohol, bulimii?

Drogy všeho druhu, ať legální či nelegální nepovažuji primárně za problém školní. Stejně tak poruchy příjmu potravy. Tyto fenomény se musí léčit dlouhodobou psychoterapií dotyčného dítěte nebo celé rodiny. Školní psycholog na ně může upozornit a rodinu někam nasměrovat, ale moc prostoru na souvislejší psychoterapeutickou práci zpravidla nemá.

Doporučujeme: Škola očima žáků: Nuda, rezignace, demotivace

S takzvanou šikanou je to složitější. Ten termín bych navrhoval nepoužívat, protože je nepřesný a silně nálepkující. Operuje s pojmy oběť a viník velice často nesprávně, nespravedlivě. Stručně řečeno problémem není ani tak nějaká šikana jako skutečnost, že se tento termín nadužívá a mnohdy paralyzuje celou školu.

Ve skutečnosti zlobivé děti až takový problém nejsou. Skutečný problém představuje nevalné postavení škol a celého školství ve společnosti. Všelijaké reformy a změny - aktuálně třeba integrace a inkluze - dlouhodobě snižují prestiž i úroveň škol všech stupňů. Škola pak mnohdy má roli fackovacího panáka. A ten, kdo fackuje, jsou někteří rodiče.

Když se naskytne skutečný problém, jak můžete zasáhnout a pomoci?

Ve vypjatých situacích mohu poskytnout krizovou intervenci, poradenství, podporu, terapii. Je možná intervence ve třídách při nějakém vztahovém problému, zjišťování kvality vztahů ve třídě, terapeutické a stmelovací aktivity.

Jak už jsem ale zmínil, osobně považuji za nejdůležitější vnášení klidu a pocitu bezpečí do celého systému. V některých případech je totiž daleko účinnější podpora učitelů. Jim pak dělám jakéhosi trenéra a pomáhám vytvořit strategii, která bude minimalizovat dopady problémového žáka. Učitelé jsou totiž z hlediska duševního zdraví, životní spokojenosti a obecně psychohygieny velice ohroženou skupinou.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Chtěli volnou hodinu, dali učitelce do kávy projímadlo

Drsné uspávání: Estivillova metoda kontrolovaného pláče

Horoskop na únor 2016: Štěstí, láska nebo kariéra?

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama