reklama
 

Porodní asistentky nemohou nahradit lékaře!

V posledních letech se častěji ozývá volání po přirozených porodech v důvěrném prostředí domova. V souvislosti s tím se zvažuje přesun větší části péče o těhotné do rukou porodních asistentek. Z hlediska bezpečnosti rodičky to je špatné řešení. Pokud je však ošetřující personál natolik nepříjemný, že rodičku porod stresuje nikoli kvůli bolesti, ale kvůli chování okolí, nelze se požadavku divit.

Porodní asistentky
Porodní asistentky | Foto: Profimedia.cz

V posledních letech se častěji ozývá volání po přirozených porodech v důvěrném prostředí domova. V souvislosti s tím se zvažuje přesun větší části péče o těhotné do rukou porodních asistentek.

Z hlediska bezpečnosti rodičky to je špatné řešení. Pokud je však ošetřující personál natolik nepříjemný, že rodičku porod stresuje nikoli kvůli bolesti, ale kvůli chování okolí, nelze se požadavku divit.

Jak tedy situaci vyřešit, aby k porodnicím a lékařům měly větší důvěru i ty ženy, které mají výraznou potřebu soukromí při porodu a které direktivní mašinérie našeho zdravotnictví odrazuje, byť přitom riskují život svůj i miminka? Jsou opravdu zdravotní sestřičky a duly docházející do jejich domovů tím pravým řešením?

Profesionalita a pochopení

Všichni se nejspíš shodnou, že odborná péče by měla být maximální. „Díky naší organizaci péče o těhotné ženy a novorozence jsme se zařadili mezi pět zemí na světě s nejnižší kojeneckou úmrtností. Stávající způsob organizace péče o ně je řízený lékaři, plně vyhovuje a přináší vynikající výsledky. Porodní asistentka i dětská sestra jsou sice také platnými členy týmu, koordinovat ho však musí lékař, který nese odpovědnost za péči. Každá těhotná i matka má svobodnou volbu lékaře. Zachovejme a rozvíjejme koordinovanou preventivní péči o těhotné a novorozence," apeluje MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu. Jedinou možnou změnu tudíž představuje lidštější přístup lékařů a sester k porodu jako takovému.

Koordinovat musí lékař

„Česká republika dosahuje vynikajících výsledků nejen v kojenecké úmrtnosti, ale v celé péči o těhotné ženy, rodičky a novorozence. To je výsledkem správné organizace zdravotní péče v této oblasti s velkým důrazem na prevenci," konstatuje MUDr. Cabrnoch. „Stávající systém může být jistě vylepšován. Nezbytnou podmínkou k tomu je řádná odborná diskuse, které se účastní především příslušné odborné společnosti. Cílem zlepšení se v žádném případě nesmí stát pouze úspory. Na prvním místě je kvalita a bezpečnost péče, jak o ženu, tak o dítě. Porodní asistentky a dětské sestry vždy byly a zůstanou součástí odborného týmu, který o těhotnou, rodičku a novorozence pečuje. Péče však musí být vždy koordinována kvalifikovaným ženským lékařem, porodní asistentky mohou pouze převzít zodpovědnost za některé úkony."

Sestra lékaře nenahradí

Zásadní součástí kvalitní zdravotní péče je podle Cabrnocha také prevence s cílem včas odhalit případné problémy a komplikace. Ta musí být prováděna kvalifikovaným lékařem. „Porodní asistentky nemohou převzít celkovou odpovědnost za stav těhotných. Ve stejné filosofii by potom mohly provádět preventivní prohlídky novorozenců a kojenců dětské setry namísto lékařů. Odpovědnost za koordinaci preventivní péče nese ženský lékař a praktický lékař pro děti a dorost," podotýká.
Je pravda, že v některých zemích o těhotné ženy a kojence pečují nelékaři nebo neexistuje primární péče pro děti. Tu zastává praktický lékař pro dospělé a dětský lékař funguje pouze pro nemocné děti jako specialista. Tento stav však není výhodou, ale důsledkem nedostatku lékařů a horší dostupnosti lékařské péče.

Horší péče za víc peněz?

„Český systém primární péče a prevence je kvalitní, je vzorem pro mnoho zemí, a proto ho musíme zachovat a rozvíjet. Diskutovaný přesun péče o těhotné do rukou porodních asistentek hrozí zhoršením kvality a bezpečnosti a narušením fungujícího systému. Přitom kýžené úspory nepřinese. Všechny těhotné ženy budou dále navštěvovat své ženské lékaře a péče porodních asistentek by byla čerpána navíc," argumentuje MUDr. Cabrnoch.

Veřejné zdravotní pojištění by sice podle něj mělo hradit výkony, které mohou provádět i nelékařští zdravotničtí pracovníci (porodní asistentky a dětské sestry), ty by však měly být vázány na indikaci lékaře podobně jako výkony domácí péče. Návštěvní služba v případě zdravé těhotné ženy by měla být zařazena do nadstandardní péče a neměla by být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Náprsenka dokonale kopírující každou křivku. Zendaya ohromila na cenách kritiků | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama