reklama

Nové písmo pro školáky. Bude se zavádět?

Průběžnou zprávu o pilotním ověřování písma Comenia Script (dále jen CS) vydalo nedávno Ministerstvo školství ČR. K čemu v ní došlo?

Školáci
Školáci | Foto: Profimedia.cz

Průběžnou zprávu o pilotním ověřování písma Comenia Script (dále jen CS) vydalo nedávno Ministerstvo školství ČR. K čemu v ní došlo?

Cílem pilotáže, která probíhala na více školách, bylo ověřit rozvoj písařské dovednosti z hlediska kvality znaků a návyků a porovnat výsledky s kontrolní skupinou, kde se psaní vyučuje prostřednictvím běžné psací abecedy. Jak srovnání dopadlo? Velmi dobře pro CS. Dílčí zpráva konstatuje, že toto písmo žáky úspěšně motivovalo a naučilo je snadno se písemně vyjadřovat. Shodli se na tom děti, rodiče i učitelé.

Názory učitelů

Kantoři si povšimli, že žáci nemají s tvary písma CS obtíže. Neobjevují se problémy při psaní levou rukou. Děti jsou pro psaní CS daleko více motivovány už od počátku. Tvary písma dobře vyhovují i školákům se specifickými vzdělávacími potřebami, především dysgrafikům.

Také spolupráce s rodiči je při výuce CS bezproblémová, dospělí se dokonce v řadě případů dožadovali vlastního výcviku v psaní CS. Řada učitelů navíc poukázala na skutečnost, že žáci se při psaní písmem CS podstatně zlepšili ve čtení.

V závěru dotazníku učitelé potom velmi pozitivně hodnotili kvalitu a šíři didaktických materiálů k výuce písmem CS a metodickou podporu ministerstva školství a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na dotaz, zda by písmo CS rádi využívali, odpověděli jednoznačně, že ano.

Názory rodičů

Také rodičům připadá výuka psaní CS daleko jednodušší. Někteří dokonce uvedli, že ani nevědí, že se dítě učilo psát. Ve srovnání s výukou stávajícího písma jim připadá učení CS zábavnější. Děti při něm projevovaly větší chuť do psaní a později i čtení. Rodiče též podpořili konstatování učitelů, že leváci s výukou CS neměli vůbec žádné obtíže, naopak jim vyhovoval předepsaný kolmý sklon. A stejně jako učitelé ocenili didaktické materiály pro psaní.

A co na to školáci?

Také u žáků se sledovala motivace ke psaní, individualizace tvarů písmen, didaktické postupy učitele, způsoby práce s chybou (nečitelným písmenem), specifika práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a způsoby využití didaktických materiálů.

Jak už bylo zmíněno v souvislosti s výsledky zkoumání postojů učitelů a rodičů, u žáků, kteří se učili psát CS, lze jednoznačně sledovat vyšší motivaci a spontánnost ve vztahu ke psaní, potažmo i ke čtení. Žáci se psaní nebáli, s chutí zkoušeli nové tvary písmen, často si je zkoušeli napodobovat i doma ještě před školní výukou.

Ze psaní neměli strach ani žáci se specifickými vzdělávacími obtížemi, ať už leváci nebo dysgrafici. I ti často prezentovali, že psaní je pro ně zábava.

Také u žáků studujících stávající písmo se projevoval k výuce psaní mírně pozitivní vztah, ale ne u všech. Pro pětinu z nich byla obtížná, náročná a neradostná. Žáci se snažili dokonale napodobovat předepsané tvary, sklon a způsob napojení, což se jim ne vždy dařilo. Klesala přitom jejich motivace pro psaní a snižovala se čitelnost písma.

zdroj: msmt.cz, lencova.eu

Co je Comenia Script?

  • nové písmo vycházející z renesanční italiky
  • vzhledem připomíná tiskovou kurzivu
  • písmenka jsou jednodušší a kladou se vedle sebe bez napojování
  • písmo nepředepisuje žádný sklon
  • diakritická znaménka se píší hned, nikoli až po dokončení slova
  • písmo je čitelnější i při rychlém psaní
  • jeho autorkou je Radana Lencová, doktorandka VŠ UMPRUM

Univerzita v USA otevřela obor jen pro něj: Musel jsem je přemluvit a sehnat milion | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama