reklama

Návrat do práce po mateřské: Ženy čeká diskriminace

Čeští zaměstnavatelé to maminkám rozhodně neusnadňují. Přetrvávají diskriminační praktiky zaměstnavatelů spojené s obavami, že budou kvůli péči o děti často v práci chybět. navíxc si muži ženské práce v domácnosti neváží. To všechno řadí ženy s malými dětmi mezi skupiny nejvíce ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

Foto: Žena

Konečně vypadnu do práce! To, že jdu do práce, odnese moje dítě... Jsem ráda, že můžu zase pracovat, ale stýská se mi.

Takové bývají pocity, které maminek při návratu po mateřské dovolené do práce. A zaměstnavatelé jim to rozhodně neusnadňují. Český trh práce je vůči rodičům malých dětí silně nepřátelský. Přetrvávají diskriminační praktiky zaměstnavatelů spojené s obavami, že budou kvůli péči o děti často v práci chybět. To všechno řadí ženy s malými dětmi mezi skupiny nejvíce ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

Chybí úcta k mateřství

Kdo péči o dítě nezažije, ten nemůže pochopit její rozsah a ubíjející monotónnost. Muži o tuto zkušenost příliš zájmu nejeví, 67 % z nich si myslí, že situace, kdy muž zůstane doma na rodičovské dovolené, není v pořádku. Za mužskou neinformovanost ovšem mohou i samy ženy: do své sféry muže prostě nepustí. Celých 63 % žen nesouhlasí s rodičovskou dovolenou otce a 61 % jich sdílí názor, že muž by neměl být na rodičovské dovolené.

Více informací o mateřství v souvislosti s prací najdete v těchto článcích:

Porodné 2013? Bude se škrtat!
Jak elegantně odejít na mateřskou a nepřijít o peníze
Mateřská je za pár šupů, ženy si ji zkracují
Na mateřské dovolené můžete slušně vydělat: Jak na to?

Ženy nejsou často dostatečně doceněny ani otci svých dětí. Ve společnosti trvá tradiční vnímání genderových rolí, v němž chybí úcta k poslání být matkou a pečovat o rodinu.

"Žena v domácnosti vytváří od rána do večera materiální hodnoty, koná kvalifikovanou práci - stávají se z nás kuchařky, vychovatelky, manažerky. Přesto nemáme rovnou příležitost k dosažení společenského ocenění. Zdá se mi, že tu bych měla až tehdy, kdybych si místo ke své plotně stoupla k jiné a vařila pro někoho cizího. Kdybych se místo o své děti starala o jiné ve školkách. Tehdy bych byla náležitě ohodnocena. Pokud však zůstaneme ve svých domácnostech je vše bráno jako samozřejmost a nikdo si naší práce nevšimne," konstatuje pedagožka Jana Brzicová v bakalářské práci Návrat do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené.

Na co mají rodiče nárok?

Vrátí-li se zaměstnankyně do zaměstnání ihned po skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na původní práci a pracoviště, tedy doslova na původní židli.
 
Zaměstnankyně i zaměstnanec, který se vrací po rodičovské dovolené, nemají nárok na to, aby byli zařazeni na své původní místo. Mají však nárok na to, aby byli zařazeni na místo, které odpovídá jejich pracovní smlouvě. Záleží tedy hodně na tom, jak široce mají v pracovní smlouvě definován druh a rozsah práce.

Zaměstnavatel nesmí osobu vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovní smlouvy, délky trvání pracovního poměru nebo ke zkrácení pracovního úvazku. Pokud nemá práci odpovídající pracovní smlouvě, nejde o nadbytečnost, ale o překážky v práci na jeho straně (obvykle špatný postup při přijímání zaměstnanců). V té situace je povinen poskytnout náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Proč zaměstnat právě maminky

Ženy se při návratu do práce zbytečně podceňují. Ke své škodě, protože jsou to naopak právě mladé maminky s dětmi, jež mají velmi zajímavý potenciál. V čem spočívá?

  • Jsou skvělé organizátorky, musí totiž vše promyslet daleko pečlivěji, aby skloubily profesní a rodičovský život. Umí si správně rozvrhnout každou minutu svého času. A co víc, umí ji efektivně využít.
  • Jsou zkušené a vzdělané. Nedávný průzkum portálu Mámavpraci.cz ukázal, že ženy, které odcházejí na mateřskou dovolenou, mají za sebou nejméně osm roků praxe, ovládají dva světové jazyky a mají alespoň vyšší střední vzdělání. To všechno představuje pro zaměstnavatele obrovské plus.
  • Jsou loajální a obětavé. Oproti mužům mají ženy mnohem menší potřebu soupeřit. Jsou také ochotnější vyjít klientovi vstříc. A bývají daleko loajálnější vůči svému zaměstnavateli.
  • Mají nadhled a jsou tvůrčí. Díky zodpovědnosti za dítě dokážou maminky lépe rozlišit, který problém je podstatný a který mohou řešit později. Mateřství navíc rozvíjí ženský mozek, což spolu s nově nabitými zkušenostmi představuje základ pro kreativní řešení.

zdroj: Channel Crossings, DataLife, materskarodicovska.cz, epravo.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Výchova asijských rodičů: Krutost a ponižování!

Vážné varování: Nesahejte těhotným na břicho!

18 nejzajímavějších kočičích plemen

--------------------------------------------------------------------------------

Jak najít práci?

Jelínek: Bilesová měla být hrdinka, sportovci jsou pod tlakem, chodí i výhrůžky smrtí | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama