reklama

Naučte děti číst genetickou metodou!

Chcete, aby čtení děti více bavilo? Zkuste je to naučit trochu jinak, než to dělají v současné době ve škole. Existuje na to totiž tzv. genetická metoda.

Foto: Isifa/Thinkstock

Chcete, aby čtení děti více bavilo? Zkuste je to naučit trochu jinak, než to dělají ve škole v současné době. Existuje totiž na to tzv. genetická metoda.

Nová metoda děti více motivuje, protože se od prvních dnů učí číst s porozuměním. Jako každá novinka, byť sebevíc vynikající, musí ovšem napřed rozptýlit obavy z neznámého u některých učitelů a rodičů. Vyplatí se to - autoři si od ní slibují obrácení negativního trendu ve vývoji čtenářské gramotnosti dětí.

Čtení za odměnu k Vánocům

Vstupovat rychle a poutavým způsobem do světa čtení a psaní umožní žákům prvních tříd od září nový soubor učebnic a písanek vytvořených podle genetické metody. Autoři dětem slibují, že se jim jejich přání číst a psát splní hned po zahájení školní docházky.

„S genetickou metodou umožníme prvňáčkům číst a psát od prvních dnů. Nejprve začnou číst a zapisovat slova velkými tiskacími písmeny a porozumí jim. Po několika málo měsících objeví, že zvládnou číst i malá tiskací písmena. A kolem Vánoc se děti začnou těšit na čítanky a písanky," shrnuje obvyklý průběh zasvěcování dětí do znaků abecedy učitelka Martina Grycová, která je spoluautorkou výukových materiálů.

Příběh naší třídy - to nás baví!

Oproti klasické metodě výuky čtení a psaní je vynecháno čtení slabik a odlišný je i postup při výuce psaní. Použití velkých tiskacích písmen umožňuje dětem od samého počátku vlastní sebevyjádření, díky němuž je čtení a psaní opravdu baví.

„Klasickou větu většiny slabikářů Ema má maso zde nenajdeme, jsou však samozřejmě použity jiné, velmi jednoduché věty se současným obsahem. První věty jsou tvořeny písmeny a symboly, které děti dokážou samy přečíst i samy napsat. Písmena jsou vyvozována z počátečních hlásek jmen dětí a paní učitelky jedné fiktivní první třídy," představuje podstatu výuky redaktorka Alena Nosková. Vyprávěním a vymýšlením příběhů o nich potom vzniká autentický jazykový materiál, který žáci dále rozvíjejí.

Přemýšlení v souvislostech

Tím, že se u začínajících čtenářů propojuje příběh třídy s psaným a čteným textem, jsou děti od počátku schopny uchopovat hlásky více smysly. Genetická metoda tak vede děti k přemýšlení v souvislostech. „Slovo, které dítě nezná, nepřečte. Technika a plynulost čtení, kterému naopak dává přednost tradiční metoda, se proto u genetické metody dostaví o něco později, zpravidla na jaře. Přesto je metoda výhodná - dítě totiž bude také přesně chápat obsah čteného textu," dodává Martina Grycová, která učí na malotřídní škole v Řeznovicích, kde podle této metody učí děti číst a psát již deset let.

„Žádná metoda nezaručí, že se dítě naučí rychleji nebo lépe číst a psát. Každé dítě je osobnost s individuálními dispozicemi. Co však tato metoda rozhodně podpoří, je chuť učit se číst a psát, učiteli pak i možnost více diferencovat potřeby dětí," dodává Martina Grycová.

Staronová metoda z roku 1913

Výuka čtení a psaní podle genetické metody není novinkou: navazuje na bezmála sto let starou koncepci pedagogů Václava Příhody a Josefa Kožíška, který svou učebnici Poupata sestavil v roce 1913. Pedagog, autor básní a říkadel pro nejmenší (například Polámal se mraveneček) ve svých učebnicích aplikoval zásady, na něž v devadesátých letech navázala Jarmila Wágnerová. Její učebnice potvrdila, že genetická metoda má své výhody a je ji možné pro výuku čtení v prvním ročníku s úspěchem využít.

Tištěný komplet výukových materiálů ještě doplní v průběhu školního roku elektronická verze učebnic, která umožní spolu s připravovaným CD využívat při výuce moderní didaktickou techniku v podobě interaktivní tabule. Existuje také návaznost na další ročníky v podobě už vydaných kompletů pro 2.-5. ročník ZŠ.

zdroj: Nakladatelství Fraus

Hartl: Táta měl strach, že jsem na kluky. Uklidnil ho plakát sexsymbolu | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
reklama
reklama
reklama