reklama

Lepší vztah i vyšší inteligence dětí. Málokdo ví, co otcové mohou péčí o děti změnit

V neděli slavíme Den otců. Čeští tátové se podle posledního průzkumu do péče o dítě zapojují víc než před deseti lety, přesto na rodičovskou dovolenou chodí jen 1-2 procenta mužů. Přitom výzkumy prokázaly, že když otec zůstane s dítětem na rodičovské nebo se o ni s partnerkou podělí, má to pozitivní vliv nejen na rozvoj dítěte, ale také na partnerský vztah jako takový. 

Foto: iStock

Podle studií ze Švédska a Velké Británie má zapojení otců do péče o dítě pozitivní vliv na snížení rozchodů, a to až o 30 %. Poslední výzkum Ligy otevřených mužů ukazuje, že se muži do péče zapojují víc jak před deseti lety, podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí v Česku ale na rodičovskou dovolenou stále chodí velmi malé procento mužů - jedno až dvě procenta.

Výše platu má vliv na to, kdo půjde na rodičovskou

V zahraničí doma s dítětem zůstal například princ Harry nebo zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Je těžké porovnávat, jak o děti pečují miliardáři a aristokracie, nicméně svým rozhodnutím podporují "nový" standard: péče muže o dítě je nejen normální, ale také žádoucí.

Podle Josefa Petra, ředitele Ligy otevřených mužů, která nabízí různorodé kurzy, poradenství pro muže a rozvíjí pro ně projekty, v Česku otcům v rodičovské dovolené nejčastěji brání skutečnost, že to není pro rodinu finančně výhodný krok. Muži mají stále ve většině případů vyšší příjmy než ženy.

"Ve společnosti zároveň stále ještě přetrvávají zažité stereotypy, které péči o dítě dedikují především matce. Rodiny, které se rozhodnou tento stereotyp nabourat, tak často vedle finančních otázek řeší i nutnost si tento krok obhájit, například před svými rodiči. V praxi se tak ohledně rodičovské setkáváme s obrovskou disproporcí mezi tím, co muži chtějí a co reálně dělají," říká Josef Petr. 

Společnost si už na muže na rodičovské zvyká 

Šestatřicetiletý Miroslav Frost, který byl rok na rodičovské dovolené s ročním a dvouletým dítětem, toto tvrzení částečně potvrzuje. Nezvyklá situace to byla v jeho případě především pro starší generaci, jeho vrstevníci nebo mladší generace už takové rozhodnutí nepovažují za neobvyklé a důvody, které je s manželkou vedly k této volbě, je nepřekvapovaly - jeho manželka se jako byznys analytička ve farmaceutické společnosti chtěla vrátit na rok do práce, protože jí už dlouhodobá izolovanost od práce i společnosti nevyhovovala, a on jako výzkumný pracovník na Akademii věd ČR rodičovskou bral jako příležitost být blíže k dětem.

Výzkum Ligy otevřených mužů potvrzuje obecný posun v tuzemsku ve vnímání otce jako aktivního a rovnocenného rodiče. Výzkum, který realizovali v dubnu letošního roku ve spolupráci s agenturou Nielsen Atmosphere na 838 respondentech, například ukazuje, že se změnil postoj zaměstnavatelů. V roce 2010 s tvrzením, že jim zaměstnavatel umožňuje jít na rodičovskou dovolenou, souhlasilo 55 procent mužů, o deset let později to je už 82 procent, přičemž studie srovnává výsledky s dříve realizovanými výzkumy, zejména pak se studií Podoby otcovství v ČR vypracovanou v roce 2010 pro ministerstvo práce a sociálních věcí.

Liga otevřených mužů

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit. LOM čerpá z přímé práce s muži, z vlastní expertní činnosti, z výzkumů a z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí.

Starat se o dítě neznamená, že jste menší "chlap"

Pokud jde o případné předsudky, podle Josefa Petra jde primárně o to vnitřně si vyjasnit, že když jde muž na nějaký čas na rodičovskou, nedělá to z něj menšího "chlapa", naopak tím naplňuje svou roli otce. "To může být obzvlášť náročné u otců, kteří nejsou na rodičovské primárně z vlastní iniciativy, ale protože jejich partnerka vydělává víc peněz. Smířit se vnitřně s tím, že to nejsem já, kdo naplňuje roli živitele rodiny, chce opravdu hodně vnitřní síly. Klobouk dolů přede všemi, kdo to dokážou," říká ředitel Ligy otevřených mužů.

Výzkum mimo jiné například ukazuje, že se u nás od roku 2010 zdvojnásobil podíl mužů, kteří doprovázejí děti k lékaři, přičemž podobný posun se ukazuje u většiny činností, které s péčí o dítě souvisí - od uspávání přes vyzvedávání ze školky až po večerní hygienu. 

"Jako otec na rodičovské jsem asi nikdy nenarazil na praktický problém, který by mě jako otce z této role vylučoval. Jen například lékaři a lékařky byli často v rozpacích, když se mě jako součást anamnézy nemocného dítěte ptali na to, jak probíhal porod nebo jestli byly nějaké poporodní komplikace. Všechny informace jsem ale věděl od manželky," popisuje Frost, který byl s dětmi doma čtyři dny v týdnu a jeden den se věnoval práci.

Rodičovskou pro otce můžou ovlivnit evropské kvóty

Více mužů na mateřské by měla podpořit směrnice Evropského parlamentu, podle které by měla Česká republika do roku 2022 přijmout podobné opatření jako západní země. Ta vymezuje minimálně dvouměsíční nepřenositelnou rodičovskou dovolenou pro druhého z pečujících, většinou tedy pro otce. Podle výzkumu Ligy otevřených mužů by s touto kvótou souhlasilo 48 procent mužů.

Pozitiva podílení se otce na rodičovské jsou přitom jasná - je to nejen jedinečná příležitost, při které může otec navázat hlubší vztah se svým dítětem, ale podle výzkumů mají aktivní tátové pozitivní vliv na vývoj svých dětí - od nižší pravděpodobnosti vývojových problémů až po lepší studijní výsledky. Například studie z Velké Británie nebo USA prokázaly u dětí s aktivními otci lepší výsledky v testech kognitivního rozvoje.

Hlubším analýzám a důsledkům absence otce u dětí, zejména synů, se věnuje například rozsáhlé dílo Warrena Farrella a Johna Graye s názvem Krize chlapectví, ve kterém například poukazují i na možnou souvislost absence otce či jeho nezapojení do péče s předčasným zanecháním studia či zvyšujícím se počtem sebevražd. Ale jmenují i další oblasti: "Čím víc se otcové zapojují do výchovy, tím víc se zlepšuje verbální inteligence chlapců a tím lépe si chlapci i dívky vedou v matematice a kvantitativních dovednostech. Také při předcházení závislosti na drogách je zapojení otce do výchovy nejméně pětkrát důležitější než důvěrnost vztahu k rodičům," tvrdí oba autoři v knize.

Mgr. Josef Petr

Mgr. Josef Petr

Ředitel Ligy otevřených mužů (LOM). Vystudoval sociologii a studia občanského sektoru na UK. Již 15 let se věnuje práci pro neziskový sektor na poli managementu, výzkumů a také marketingové komunikace. Je například autorem kampaně Suchej únor. V LOMu se dlouhodobě věnuje tématům, které zajímají současné muže. Od mužského zdraví, přes práci s agresí až po aktivní otcovství.

Sdílená péče o dítě = lepší vztah

Druhým, velmi podstatným faktorem je, že zapojení otce do péče má vliv na kvalitu partnerského života vůbec. Studie ze Švédska například ukazují, že větší zapojení otců do péče o dítě má pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti rozchodu rodičů až o 30 %, čímž se otvírá velmi důležitý rozměr celého tématu.

"Moje teorie je, že minimálně stejně silně jako vztah s dítětem posílíte vztah s partnerem. Nejde totiž jen o hlídání dětí, ale o převzetí péče obecně - nejen o dítě, ale také domácnost. Abyste spolu dokázali takto fungovat a třeba si v určité fázi právě role vyměnit, musí tady fungovat vzájemná důvěra a spolupráce mezi partnery. Zároveň s tím souvisí také posílení vzájemné empatie, kdy si oba vyzkoušíte obě dvě role - jaké to je, starat se o domácnost a děti a chodit do práce," vysvětluje Frost, který se v současné době rovnoměrně dělí v péči o děti s manželkou. 

Kromě snížení pravděpodobnosti rozpadu vztahu mají aktivní tátové také pozitivní vliv na profesní realizaci partnerky. Podle studie ze Švédska například s každým dalším měsícem, který otec strávil na rodičovské, rostl příjem matky téměř o sedm procent. Seberealizace obou partnerů je tak velmi důležitým aspektem vztahu, kdy už není tabu profesní seberealizace žen, stejně jako to, že pro muže může být na hodnotovém žebříčku výše než kariéra spokojená rodina a vztah s dětmi.

"Nechci říct, že bych na rodičovskou paušálně posílal všechny otce, v každé rodině určitě záleží na mnoha faktorech, a plně chápu ty ženy, pro které je rodičovská radostnou seberealizací, které by se nechtěly vzdát. Myslím si ale, že pokud rodičovská některého otce láká a situace mu to jen trochu umožňuje, určitě bych mu doporučoval si tuto roli alespoň na nějaký čas vyzkoušet," uzavírá Frost.

Mohlo by Vás zajímat: 

 

Muži ve stínu mocných dam. Často přebírají mateřskou nebo jsou významní vědci | Video: Reuters, Associated Press

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama