reklama
 

Jak elegantně odejít na mateřskou a nepřijít o peníze

Je to těžko pochopitelné: Když budete pracovat déle, než stanoví zákon, přijdete o peníze! Tak to vyplývá z definice peněžité pomoci v mateřství.

Foto: Isifa/Thinkstock

Je to těžko pochopitelné: Když budete pracovat déle, než stanoví zákon, přijdete o peníze! Tak to vyplývá z definice peněžité pomoci v mateřství.

Je-li totiž maminka příliš pracovitá a na mateřskou dovolenou nastoupí později než 6 týdnů před porodem, aby stihla předat všechnu práci, zkrátí ji úřady výši peněžité pomoci v mateřství.

Jak se vypočítává

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem, která se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Poskytuje se v celkové délce 28 týdnů, z toho 6 až 8 týdnů před termínem porodu a zbytek po porodu. Kdy přesně v tomto rozmezí na mateřskou dovolenou nastoupí, si každá maminka určuje sama. Jak jsme však už zmínili, nejpozději by tak měla učinit 6 týdnů před porodem, jinak jí dávka bude krácena. A čím větší jsou její příjmy v zaměstnání, tím více bude peněz, o které přijde.

Konkrétní částka se vypočítává z hrubého příjmu v zaměstnání za posledních 12 měsíců. Pokud tedy nastoupíte na mateřskou od 1. března 2013, bude rozhodným obdobím pro výpočet dávky březen 2012 - únor 2013.

Jak to probíhá? A jak dlouho vám podrží místo?

Žádanku o peněžitou pomoc v mateřství vystaví gynekolog. Vy ji odevzdáte zaměstnavateli, který k ní ještě vyplní tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a oba dokumenty pošle na okresní správu sociálního zabezpečení podle svého sídla. Tento úřad vám pak bude dávku vyplácet zpětně, stejně jako je to u mzdy.

Po skončení peněžité pomoci v mateřství musíte požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené, která vám bude za dobu podpory v mateřství náležet. Po vyčerpání dovolené je pak třeba písemně zaměstnavatele požádat o čerpání rodičovské dovolené v rozsahu, který umožňuje zákon. Zaměstnavatel vám bude povinen držet pracovní místo do 3 let dítěte, rodičovskou dovolenou si však můžete ještě o rok prodloužit. Současně už vyřizujte žádost o rodičovský příspěvek.

Jak to bude s porodným v roce 2013 se dozvíte ZDE >>

Kdo (ne)má nárok na mateřskou?

Aby vznikl ženě nárok na mateřskou, musí splnit zákonné podmínky. Ty se liší pro maminky samostatně výdělečně činné a pro maminky zaměstnané. Zaměstnankyně budou pobírat mateřskou, jestliže jsou v den nástupu na mateřskou dovolenou v klasickém zaměstnaneckém poměru. Tuto podmínku nesplňuje dohoda o provedení práce.

Když skončí pracující ženě smlouva na dobu určitou a je těhotná, je při nástupu na mateřskou v ochranné lhůtě, která v tomto případě činí 180 dní a má rovněž nárok na mateřskou. Musí být ale účastna na pojištění alespoň 270 kalendářních dní za poslední 2 roky před nástupem na mateřskou. Pokud žena podmínky nesplňuje a nemocenské pojištění si neplatí, nemá na mateřskou nárok. Sociální systém ji však bez prostředků nenechá, ihned po narození dítěte začne dostávat rodičovský příspěvek, ten je ovšem obvykle podstatně nižší než mateřská.

Aby měla podnikatelka nárok na mateřskou, musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění, a to alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. Výše mateřské pak závisí na výši měsíční platby tohoto pojištění.

Zákon chrání i ostatní

Pokud je těhotná žena vedena na úřadu práce, nemá na mateřskou dovolenou nárok a hned po porodu začne pobírat rodičovský příspěvek. To samé platí nově i u studentek, u nichž se doba studia přestala započítávat jako doba účasti na nemocenském pojištění.

Pro ženy, které v době těhotenství jedno zaměstnání skončily a do nového ještě nenastoupily, pak představuje pojistku ochranná lhůta, díky níž dostává nastávající maminka mateřskou dovolenou na základě dávek z nemocenského pojištění z ukončeného zaměstnaneckého poměru. Na mateřskou je však potřeba nastoupit ve lhůtě 180 kalendářních dní.

zdroj: penize.cz, finance.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Neuvěřitelné video: Porod v přímém přenosu

Kameňáky o dětech: Drsné, neseriózní, ale vtipné!

Pivo a ženy: Místo prsou roste břicho!

Mateřská vs. Rodičovská

Nástup mateřská: Pouze matka, zpravidla 6 týdnů před termínem porodu, nejdříve pak 8 týdnů před ním
Nástup rodičovská: Matka po skončení mateřské dovolené, pokud na ni nemá nárok, tak od porodu, otec od porodu

Trvání mateřské: 28 týdnů (1 dítě), 37 týdnů (více dětí)
Trvání rodičovské: podle výběru rodiče 2, 3 či 4 roky

Podmínka získání mateřské: Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů do data porodu
Podmínka získání rodičovské: Celodenní péče o dítě

Výše mateřské: 69 % denního vyměřovacího základu vypočteného z platu za předchozí rok
Výše rodičovské: 2 roky 11 400 Kč měsíčně, 3 roky 7 600 Kč měsíčně, 4 roky 3 800 Kč měsíčně

Možnost přivýdělku mateřská: není
Možnost přivýdělku rodičovská: ano, bez omezení

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama