reklama

Císařský řez je trend, ale i otázka etiky, říká lékař

Povídali jsme si se dvěma lékařskými kapacitami: o etice a erudici porodníků, o rizicích císařských řezů, o alternativních porodech, o trendech v porodnictví.

Foto: Thinkstock

Povídali jsme si s dvěma lékařskými kapacitami: o etice a erudici porodníků, o rizicích císařských řezů, o alternativních porodech, o trendech v porodnictví.

Kolem porodu a těhotenství se neustále točí plno otazníků, ženy hledají informace, vyměňují si mezi sebou zkušenosti, dobré i ty horší a sem tam se objeví nějaká "zaručená rada", která může způsobit více škody než užitku.

Proto přinášíme informace z úst nejpovolanějších, od lékařů z porodnice v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, MUDr. Krčmáře a MUDr. Hanáčka. 

Císařský řez "na požádání" jako nový trend. Nepoužívá se zbytečně a nadměrně? Má tento způsob porodu vliv na vývoj dítěte?

MUDr. Hanáček: Císařský řez na přání je jistě novým trendem, ale také je otázkou etiky. Každá žena by měla mít právo na vyjádření svého názoru a přání. V našem zdravotnickém zařízení je císařský řez na přání možný, ale ženy by měly znát případná rizika. Proto u nás každá maminka, která požádá o císařský řez na přání, musí projít pohovorem s vedoucím lékařem porodnického oddělení.

Jsou jí vysvětlena rizika císařského řezu jako jedné z největších porodnických operací. Jedná se o komplikace spojené s operačním postupem, komplikace zánětlivé a tromboembolické. Díky novým operačním postupům, preventivnímu podání antibiotik a látek zabraňujících vzniku trombózy máme těchto časných komplikací zcela minimálně. Komplikací je ale i jizva po císařském řezu, kdy se defekt stěny děložní může projevovat delší menstruací, krvácením mimo cyklus a bolestivostí.

Za jednu z největších komplikací ale považujeme jizvu v následném těhotenství, kde může dojít k poruchám uchycení plodu nebo placenty do místa jizvy nebo může při porodu dojít k ruptuře tj. "prasknutí" dělohy v místě nekvalitní jizvy.
Jinou otázkou je jistě vývoj dítěte po císařském řezu.

Ze studií vyplývá, že jsou u dětí po císařském řezu častěji popisována alergická onemocnění a častější výskyt astmatického onemocnění. K nadužívání císařského řezu na přání v České republice jako celku jistě nedochází. Jiná situace je třeba v zemích jako Brazílie, kde císařským řezem na přání v soukromých nemocnicích rodí okolo 90% žen.

Co se může pokazit při klasickém porodu, a jak to napravit?

MUDr. Krčmář: Při porodu může dojít k poškození podpůrného a závěsného aparátu ženských orgánů. Toto poškození může být různého stupně závažnosti a záleží na přítomnosti či nepřítomnosti dalších rizikových faktorů zdali a jak se bude manifestovat. Nejčastějším projevem tohoto poškození může být tzv. sestup ženských pánevních orgánů, při kterém se děloha a/nebo pochva dostává mimo svou normální pozici a sestupují směrem k poševnímu vchodu nebo i dále ven.

Tento sestup může být doprovázen poruchami vyprazdňování, ať moči nebo stolice ve smyslu neudržení nebo naopak obtížného vyprazdňování. Pro řešení sestupu je však naštěstí k dispozici celá řada rekonstrukčních operací, jejichž výběr závisí na konkrétním nálezu u té které pacientky.

Provádí se plastika pánevního dna?

MUDr. Krčmář: Plastika pánevního dna sama o sobě neexistuje, existuje tzv. poševní plastika, při které se rekonstruuje a zkracuje sestupující přední nebo zadní (nebo obě) stěny poševní. V minulosti se k zadní poševní plastice připojovala i plastika svalů pánevního dna, tento výkon byl však již pro své pozdní komplikace (zejména pánevní bolest) opuštěn. V obecném smyslu slova by se tak daly označit všechny rekonstrukční výkony, které lze provádět v oblasti ženského pánevního dna. Těchto operací je více, základní rozdělení je na tzv. klasické, využívající vlastní tkáň pacientky a moderní, které využívají syntetických implantátů, tzv. sítěk (mesh).

Jaký je váš názor na alternativní porody? Porody do vody, jiné polohy, co může rodičce pomoci?

MUDr. Hanáček: Je třeba si definovat, o jaký druh alternativní polohy se jedná. Myslím si, že v situaci, kdy těhotenství bylo fyziologické a porod probíhá bez komplikací, je možné rodit v jakékoliv poloze. Samozřejmě polohy vertikální umožňují větší působení gravitace na plod a jsou výhodnější. S porodem do vody osobně zkušenosti nemám a tak ho nemohu hodnotit. Spíše se však kloním k názoru, že jsme se nenarodili jako obojživelníci a tento způsob porodu mi tedy nepřipadá vůbec přirozený.

Jaké jsou ve vaší porodnici možnosti nadstandardní péče a kolik maminky zaplatí?

Maminky si mohou zvolit pobyt na samostatném nadstandardním pokoji, který je vybavený sprchou a toaletou, televizí a ledničkou. Ceny jednotlivých pokojů jsou uvedeny na internetu ÚPMD. Nadstandartní služby lékaře jsou také uvedeny na našich webových stránkách. Zahrnují ambulantní odborná vyšetření před porodem, péči po porodu a hlavně 24 hodinovou pohotovost lékaře, který je při komplikacích nebo nejasnostech na telefonu a dorazí v jakoukoliv hodinu a den k porodu. Samozřejmě ručí za správný průběh porodu, a proto v našem zařízení mohou tyto nadstandartní služby poskytovat pouze lékaři s určitými zkušenostmi, tedy s atestací.

Jak moc je důležitá etika porodníka a přístup personálu k matce?

Etika porodníka, jeho erudice, manuální zručnost a empatie patří jako celek ke každému lékaři. Každá část je svým způsobem podstatná a u každého z nás je vyjádřená v rozdílných poměrech. Na všech složkách je třeba celoživotně pracovat a zlepšovat je.

Jakým způsobem pomáhá Nadační fond pro zdraví dětí při Vaší práci?

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD:

Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá zvyšovat erudici lékařů v oboru péče o těhotnou matku a novorozence, s jeho pomocí zavádíme nové diagnostické a terapeutické metody léčby těhotných žen, plodů a kriticky nemocných novorozenců. S finanční  pomocí Nadačního fondu pro zdraví dětí se naši lékaři účastní seminářů a domácích i zahraničních stáží.
V uplynulém období se tak výrazně podařilo zlepšit indikátory kvality poskytované péče.

Nadační fond pro zdraví dětí

Na podporu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí založila v roce 2007 společnost CENTRAL GROUP Nadační fond pro zdraví dětí. Díky jeho finanční podpoře se tak lékaři mohli za 5 let zúčastnit více než 70 kongresů, konferencí a stáží. "Finanční prostředky z Nadačního fondu pro zdraví dětí umožňují našim lékařům zvyšovat kvalifikaci a odbornou úroveň doma i na zahraničních sympoziích a kongresech. Umožňují lékařům rychle zavádět do praxe nejnovější diagnostické a terapeutické postupy. Nadační fond nám pomáhá pořizovat i nové progresivní zdravotnické technologie, které bohužel nelze vždy získat z provozních zdrojů ústavu, přitom jsou ale předpokladem udržení mezinárodní odborné úrovně," říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.

Kromě financování fondu zajišťuje CENTRAL GROUP i veškeré organizační a administrativní záležitosti, které s jeho činností souvisejí. Veškeré příjmy nadačního fondu tak mohou být v plné míře využity pro naplnění svého poslání.

Nadační fond pro zdraví dětí:

tel.: (+420) 226 221 093, (+420) 605 204 817
fax: (+420) 226 221 070
www.zdravideti.cz
email: [email protected]

 

Bázlerová: Říkali mi, že jsem se zbláznila. Na vyhoření ve 21 letech nemáte právo | Video: Světlana Witowská

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama