reklama

Prohlášení ministerstva zahraničí k Tibetu

Dokument

Prohlášení ministerstva zahraničních věcí k situaci v Tibetu

S hlubokým znepokojením sledujeme zprávy o aktuálním vývoji v Tibetu, který si vyžádal řadu zraněných a obětí na životech. Odsuzujeme násilí na pokojných a neozbrojených demonstrantech, kteří chtějí svobodně vyjádřit svůj názor. "Řešení silou vede pouze k dalšímu zhoršení situace, proto vyzýváme k maximální zdrženlivosti," uvedl ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.

Jsme přesvědčeni, že součástí řešení je svobodný přístup k objektivním informacím o tom, co se v Tibetu děje. Nezbytným krokem je proto okamžité uvolnění toku informací z Tibetu a umožnění přístupu zástupců nezávislých médií do oblasti. Podle našeho názoru je to v zájmu nejen mezinárodní veřejnosti, ale také vlády ČLR i samotných Tibeťanů.

Vláda České republiky a česká veřejnost tradičně kladou velký důraz na ochranu lidských práv, základních svobod a na ochranu kulturního a náboženského dědictví v celém světě, včetně Tibetu. "Jsou to univerzální hodnoty, na něž nelze rezignovat v Praze, ani ve Lhase, a už vůbec ne v roce pořádání olympijských her v Pekingu," dodal ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.

Potřebujeme poznat sami sebe. Při meditaci se vynořují bolesti a zranění, říká Bob | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama