reklama

Náboženství a homosexualita

Praha - Vatikánský dokument bránící homosexuálům stát se církevními představiteli je posledním z řady pokusů katolické církve o zaujmutí postoje k tomuto citlivému tématu.

Náboženství tradičně zakazovala homosexuální styk, ale liberální postoj v mnoha zemích je dotlačil ke změně. Tři tradiční náboženství křesťanství, judaismus a islám se podle svatého písma odkazují na starověké město Sodom, které zničil samotný Bůh. Velká část věřících si to vykládá jako trest za otevřenou homosexualitu.

Jelikož ostatní církve nejsou tak centralizované jako ta římsko-katolická, jejich přístup se liší oblast od oblasti.

Anglikánská církev: Anglikánské společenství je hluboce rozděleno v otázce homosexuality. V Severní Americe, Evropě, Austrálii a Novém Zélandě některé části církve dovolují gayům nedodržování celibátu a dokonce jim povolují i sňatky. V roce 2003 dokonce episkopální církev jmenovala homosexuálního klerika biskupem.

Naopak církve v Africe, západní Indii a Asii zakazují homosexualitu jako nemorální a hříšnou. Krok episkopální církve je považován za počátek rozdělení anglikánského společenství.

Metodisté: Americká spojená metodistická církev zakazuje vysvěcení nebo jmenování "zjevně praktikujícího homosexuála" do stavu. V říjnu dokonce zbavili funkce lesbickou ministrantku a zároveň bránili pastora, který odmítal přijmout gaye za člena církve.

Luteráni: Americká evangelická církev odmítá vysvěcení sexuálně aktivních gayů a lesbiček. Současná politika umožňuje homosexuální orientaci, ale vyžaduje sexuální abstinenci. Některé části luteránské víry to v Evropě povolují.

Baptisté: Jižní baptistický konvent (největší část amerických baptistů) nazývá homosexualitu hříchem. Snaží se gaye skrze víru přesvědčit, aby přešli k heterosexuální orientaci. Zakazuje gayům být ministranty, ale některé části církve jim to povolují.

Spojené církve Kristovy  - Americká liberální církev povoluje vysvěcení homosexuálů již přes 30 let a od letošního roku povoluje svatby gayů a lesbiček ve svých synodách.

Ortodoxní církve: Ortodoxní církve jsou ostře proti jakýmkoliv snahám zrovnoprávnit homosexuály na půdě církve. Ruská ortodoxní církev se dokonce snaží zakázat homosexuálům, aby sloužili na vysokých postech v armádě.

Judaismus: Reformní židovské hnutí, jedno z nejliberálnějších ve Spojených státech, otevřeně přijímá rabíny gaye i lesbičky. Ortodoxní judaismus však vnímá homosexualitu jako opovrženíhodnou. Konzervativci naopak zaujímají trochu více flexibilní postoj než ortodoxní Židé.

Islám: Korán zakazuje homosexuální chování a v některých státech se podle islámského zákona šaría dokonce dává trest smrti. V jiných muslimských zemích, jako například v Egyptě, jsou homosexuálové trestáni vězením pro nemorální chování.

Asijská náboženství: Mimo "Abrahamické víry" jsou pravidla méně jasná. Hinduismus společně s buddhismem vyžaduje od mnichů celibát a Síkhové zdůrazňují, že nesezdaní lidé jej mají taktéž dodržovat.

Bittnerová: Vložky zdarma? Pro spoustu žen je menstruace stigma, muži diskuzi hrotí | Video: Emma Smetana
reklama
reklama
reklama