reklama
 

Bojíte se mamografu? Strach zabíjí

"Bojím se, že to bolí. A to vyšetření přece také není bezpečné!" napsala nám paní Alena z Pardubic. Stejně vyjadřuje své obavy z vyšetření na mamografu spousta dalších žen. Nemají náhodou pravdu?

Foto: Isifa/Thinkstock

"Bojím se, že to bolí. A to vyšetření přece také není bezpečné!" napsala nám paní Alena z Pardubic. Stejně vyjadřuje své obavy z vyšetření na mamografu spousta dalších žen. Nemají náhodou pravdu?

Před pár týdny spustila poprask kanadská studie.  Podle ní je mamografický screening (plošné vyhledávání nemocných) zbytečný a počet žen, které na rakovinu prsu zemřou, nijak neovlivňuje. 

Jsou léky všemocné?

"Zda nádor zachytíme včas, je mnohem méně podstatné, protože moderní léky jsou účinnější," tvrdí doktorka Mette Kalagerová, jedna z autorek studie a epidemioložka na univerzitě v Oslu a Harvardově škole veřejného zdraví.

"Je možné, že by screening fungoval, kdyby ženy neměly o nemoci dost informací," uvedla dál. V tom to ale právě je. Ženy v České republice mají totiž za západními zeměmi a jejich zkušenostmi s rakovinou prsu zpoždění.

Doporučujeme: Téma: Rakovina prsu

Nádorem prsu onemocní v ČR ročně téměř 7 000 žen a přibližně 2 000 žen tomuto onemocnění podlehne. Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., vedoucí programu screeningu karcinomu prsu, k tomu uvádí: "Při vysoké účasti žen je možné preventivním mamografickým vyšetřením snížit úmrtnost na rakovinu prsu dokonce až o 40 %."

Prevence je základ

Jistě, každá žena má právo se svobodně rozhodnout, zda bude státem garantovaný program využívat. Nesmyslnost odmítání však dokazují tvrdá data.

"Na rozdíl od uváděné kanadské studie, do které bylo zahrnuto 90 000 žen, pracují data českého screeningu s počtem vyšetřených žen v milionech. Od spuštění programu v roce 2002 do roku 2012 bylo vyšetřeno na akreditovaných pracovištích téměř 4 214 000 žen, u 21 315 byl odhalen zhoubný nádor," připomíná také MUDr. Halka Bitmanová, vedoucí lékařka Centra pro nemoci prsu.

Náš tip: Rakovina prsu nebolí. Tím hůř, říká lékařka

Předsedkyně Asociace mamodiagnostiků MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. dále doplňuje: "Doposud nebyla nalezena účinná primární prevence, tedy zamezení vzniku nádorového ložiska v prsní tkáni. Jedinou a prokázaně účinnou možností boje s rakovinou prsů je sekundární prevence pomocí zobrazovacích metod. Pouze včasná diagnostika je základem úspěšné léčby."

Víc pacientek, méně tragických konců

Stejně jako paní Alena mnoho žen však na prevenci doslova kašle a pozvánky - letos začaly opět chodit zvací dopisy - hází do koše. Český screeningový program má v pokrytí stále ještě velké rezervy - zatím z necelých 60 %. Přesto se jeho vliv už prokazatelně odráží na snížení počtu úmrtí.

Od roku 1995 se snížila úmrtnost na toto onemocnění o téměř 8 %. Tento pozitivní vývoj potvrdila nezávislá mezinárodní studie - v naší zemi v období 2000-2009 klesla úmrtnost na rakovinu prsu o více než čtvrtinu. A to i přesto, že se počet žen s tímto onemocněním neustále zvyšuje.

100% šance na přežití

Doktorka Bitmanová ještě připomíná: "Druhým nejdůležitějším ukazatelem, který potvrzuje správnost mamografické prevence je, že díky mamografickému screeningu byly celé tři čtvrtiny nádorů objeveny včas v malých velikostech, v tzv. stadiu 1. Tato data dále dokazují, že pokud se nádor objeví v raném stadiu, je procento přežití téměř 100% na rozdíl od pokročilých stadií onemocnění."

Mamografická prevence právě tato stadia výrazně snižuje, což lze opět jednoznačně prokázat z dat národního onkologického registru.

Bližší informace o českém programu prevence rakoviny prsu i data, která z tohoto programu vycházejí, lze najít na stránkách www.mamo.cz nebo www.svod.cz.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Rakovina prsu: České ženy mají riziko 7 %. A vy?

Má Schumacher šanci? Žena mluví po 20 letech v kómatu

Sophia Lorenová: Tuhle hru já nehraju!


Pomsta odhozené manželky. Dianne se po rozvodu kvůli mladší milence náramně baví | Video: Instagram/Dianne Laurance
reklama
reklama
reklama