reklama

Mezinárodní cena fair play pro Českou obec sokolskou

Mezinárodní výbor pro fair play při UNESCO již od roku 1964 uděluje každoročně významným sportovním osobnostem a organizacím Mezinárodní cenu Pierra de Coubertina. V historii toto ocenění putovalo do České republiky (resp. do Československa) čtyřikrát: o

Česká obec sokolská cenu získala za svou dlouholetou činnost, jíž přispívá k rozvoji sportu a zpřístupňuje sport všem, kteří se mu chtějí aktivně věnovat. Mezinárodní ocenění České obce sokolské představuje víc, než jen uznání. Je svým způsobem i potvrzením toho, že Sokol není pouze archaická organizace, dnešku již nic neříkající a vyžívající se v tradicích, kterou současnost příliš neoslovuje. Udělení Ceny Pierra de Coubertina je potvrzením toho, že mnohostranná činnost Sokola, která umožňuje sportovní i kulturní a další vyžití a uplatnění běžných občanů je v současném globalizovaném světě aktuální. Je příkladem, jak mimo jiné pomoci tomu, aby se sport nestal jen záležitostí stovek vrcholových, profesionálních sportovců a ostatní lidé byli jen jeho pasivními diváky u televizních obrazovek nebo na stadionech, ale aby byl dostupný všem, kteří se mu chtějí věnovat aktivně a chtějí udělat něco pro své zdraví, pro své vnitřní uspokojení. Dokladem modernosti a schopnosti oslovovat mladé i v dnešní době je například také fakt, že více než 50 % z celkového počtu členů jsou mladí lidé do 26 let.

UNESCO oceňuje způsob, jakým Česká obec sokolská oslovuje ženy a umožňuje jim plnoprávné začlenění do spolkového života. Oceňuje také přínos ČOS pro udržování aktivního života v menších městech a vesnicích. Vždyť Sokol je světově ojedinělou organizací, která vytvořila zázemí pro sport i další zájmovou činnost nejen ve městě, ale také na venkově. Ani tak sportovní země jako je Velká Británie nemá podobnou síť tělocvičen, jakou vytvořil Sokol v naší zemi.

Skrytý poklad naproti Národnímu divadlu. Interiér Akademie věd je impozantní | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama