reklama

Rady pro vás: Jak vyřešit dluhy bez zásahu soudu?!

Jak se zachovat, když obdržíme výzvu ke splacení dluhu? Jaké jsou šance na vyřešení záležitosti bez zásahu soudních orgánů? To jsou základní otázky, které si položí člověk při prvním styku s inkasní agenturou.

Foto: Profimedia.cz

Jak se zachovat, když obdržíme výzvu ke splacení dluhu? Jaké jsou šance na vyřešení záležitosti bez zásahu soudních orgánů? To jsou základní otázky, které si položí člověk při prvním styku s inkasní agenturou.

Většina lidí, které kontaktuje KRUK International, se dostala do dluhové smyčky hlavně z důvodu nenadálých problémů v zaměstnání nebo kvůli dočasným finančním problémům. Specialisté firmy Kruk International si to uvědomují a v první řádě se snaží situaci dlužníka vyhodnotit a zjistit, zda jsou jeho potíže se splácením krátkodobé, nebo dlouhodobé a tedy o to komplikovanější. Platí, že společnost nabízí takové způsoby splacení dluhu, které jsou přizpůsobeny aktuální finanční situaci dlužníka.

Dopis dlužníkovi

„Vymáhací postup začíná dopisem dlužníkovi, který obsahuje výzvu k platbě, včetně užitečných údajů týkajících se dlužné částky, původu zadluženosti, lhůty pro splacení a čísla účtu, na který je potřeba zaplatit stanovenou částku. Čím rychleji se povede dluh splatit, tím rychleji zanikne závazek a bude ukončen vymáhací postup," vysvětluje Vítězslav Kus, odborník KRUK International s.r.o.

Dopis nebo telefonát od specialisty na pohledávky znamenají, že věřitel, kterému dlužíme peníze, nám dává šanci ukončit spor smírným způsobem ještě předtím, než se obrátí na soud. Cílem pracovníka inkasní agentury je v první řádě vyřešení problému mimosoudním vyrovnáním a najít vhodné východisko pro dlužníka v této těžké situaci.

Nestrkat hlavu do písku

Proto je nejdůležitější s pracovníkem inkasní agentury vůbec začít komunikovat. Vždy ho můžeme kontaktovat na čísle uvedeném v dopisu a během rozhovoru zjistit veškeré informace týkající se našeho dluhu a hlavně také informace, jakým způsobem lze dluh rozložit do splátek. Nemusíme se obávat, že se o našich finančních problémech dozví nezúčastněné osoby. Dle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů zaměstnanci firmy KRUK International jednají pouze s osobami, kterých se dlužní závazek týká, a vždy nejdříve potvrzují jejich osobní údaje.

Uzavření dohody je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se zbavit problému se zadlužeností

 Společnost KRUK International, lídr oboru správy pohledávek v Polsku a Rumunsku, jež právě přichází na český trh, v této fázi vymáhacího postupu umožňuje o formě splácení dluhu vyjednávat. „Pro osoby, které se ocitly v těžké finanční situaci, je to velmi důležité. Proto vycházíme vstříc i takovým návrhům, kdy dlužník platí nízké měsíční splátky uzpůsobené jeho aktuálním finančním možnostem," dodává Kus.

Nevyhnutelnost soudního procesu

Pokud se zadlužená osoba brání kontaktu s inkasní agenturou, přepokládá se, že se nechce vyjádřit a nemá o vyřešení problému zájem. Takové jednání nejčastěji končí u soudu, následkem čehož může být zahájena exekuce. Proto by měla být spolupráce se specialistou na pohledávky v popředí zájmu každého dlužníka. V případě soudního řízení věřitel podává k soudu žádost o vydání rozhodnutí, ve kterém soud nařizuje dlužníkovi splacení dlužního závazku. Navíc dlužník zpravidla hradí náklady na soudní řízení, včetně soudních poplatků a nákladů na procesní zastoupení, tj. odměny pro právního poradce nebo advokáta, který jedná jménem věřitele u soudu.

Exekuce není jediný negativní následek nesplacení dluhů

 Pokud dlužník nereaguje na vícenásobné soudní a exekutorské výzvy ke splacení dlužního závazku, může se dostat do registru insolventních dlužníků. Takové osoby ztratí důvěryhodnost v obchodním styku, mohou mít také problém s poskytnutím úvěru nebo nákupem na splátky. Je pro ně obtížné si pronajmout byt, koupit telefon nebo získat přístup k internetu.

Dohodnutí podmínek splácení

Pokud už jsme se do finančních problémů - z jakýchkoli důvodů - dostali, tak je jasné, že nejvýhodnějším řešením je před vymahačem neutíkat, neschovávat se a nečekat, že celá věc nějak dopadne. Spolupráce s inkasní agenturou nám dává možnost, abychom si sami stanovili způsob splacení našeho dlužního závazku. Máme také šanci projednat částku a četnost splátek, která bude optimální pro naše aktuální možnosti. „Takové řešení umožní především zabránit všem negativním následkům, které s sebou nesplacení dluhů přináší. Je lepší se tedy dohodnout než dopustit, aby věc skončila u soudu a exekutora," shrnuje Vítězslav Kus.

 

Blažek: Přišli jsme o 250 milionů, nikdo smoking nepotřebuje. Pro záchranu udělám vše | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama