reklama

Proč se tak moc bojíme změn a co s tím?

Většina Čechů je v práci spokojená. Dokud zaměstnavatel nepřijde s tím, že firmu čekají nějaké změny. Proč se tak moc bojíme všeho nového?

Foto: iStock

Nové metody a přístupy, moderní technologie nebo rozvoj firem, vytváří na zaměstnance tlak. Ti se musí všemu novému přizpůsobovat, učit se novým věcem, často být flexibilnější. A nám Čechům se nechce.

Podle zjištění vzdělávací společnosti MgC Group se Češi se změnami špatně vyrovnávají a neumí se v nových situacích orientovat. Přitom změny jsou nedílnou součástí života každé firmy, a tak se jim během svého pracovního života v podstatě nikdo nevyhne. Bez změn by se firma neposouvala vpřed a stagnovala.

Strach z vlastního selhání

Obrat ve strategii nebo rozvoji firmy ale vyvolává v českých zaměstnancích paniku. Často mají strach nejenom ze změn, ale také z vlastního selhání. Obávají se, jaké dopady to na ně bude mít nebo jak nové věci zvládnou.

Dnešní dynamická doba znamená velké množství změn a klade důraz na jejich rychlost, což znamená, že zaměstnavatelé i zaměstnanci musí toto téma stále častěji řešit. Jaký postup je při tom ideální? "Změny ovlivňující větší počet zaměstnanců nebo základní procesy společnosti je potřeba dobře řídit. Je nutné definovat, proč změnu potřebujeme, čeho chceme změnou dosáhnout a jaká je naše vize," říká Martina Jandečková, která se za vzdělávací společnost MgC věnuje změnám ve firmách.

Zavádění změn se vždy lépe snáší ve skupině, která pochopí společný zájem. Čili je důležité mít spojence a pro změnu získat spolupracovníky. A to lze pouze včasnou a jasnou komunikací uzpůsobenou pro jednotlivé skupiny zaměstnanců nebo jednotlivce. A komunikovat se musí i s těmi, kterých se změna přímo netýká

Vystoupit z komfortní zóny

Za nejhorší situaci považuje 70 procent zaměstnanců propouštění, změny ve vedení nebo prodej firmy. Mají ale také obavy z rychlého rozvoje firmy, kdy musí najednou vystoupit ze své komfortní zóny a začít se učit nové věci. Více než 50 procent zaměstnanců starší generace má pocit, že kladené nároky jsou velké a neumí nebo se jim nechce přizpůsobit. Změnám se naopak nejlépe přizpůsobuje mladší generace. Ta nové výzvy vítá.

Nejdůležitější je pochopit, že trvat na zaběhnutém a vyzkoušeném není to jediné a správné řešení. Abyste dokázali změnu úspěšně přijmout, je nezbytné smířit se s tímto faktem. Důležité je věřit si a umět využívat své schopnosti. To jsou první dva kroky k úspěchu pro každého, kdo chce pozitivně projít změnami ve firmě. Zaměstnanci si musí uvědomit, že některé vědomosti a zkušenosti mohou získat jedině tak, že je zažijí.

Změn bude přibývat

Dnešní doba je "stav neustále probíhajících změn" a jen díky jasné komunikaci mezi firmou a zaměstnancem je možné změnám porozumět. Na jejich zvládání lze velice dobře použít zdravý selský rozum. A i když změna nastane nečekaně, není potřeba propadat panice.

"Samozřejmě, že každý zažije během své kariéry občasné neúspěchy. Pokud ale dostane prostor se na ně připravit, lépe se s nimi vyrovná a nebude to pro něj frustrující. Celý proces je o komunikaci, důvěře mezi firmou a zaměstnancem," uvádí Matej Bugár ze Škoda Auto. "Dobrý zaměstnavatel se ve změnách orientuje, určuje dle nich priority svých krátkodobých i dlouhodobých strategií a dostatečně se věnuje personální práci," dodává.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama