reklama

Podnikání ve zdravotnictví? I to je možné!

Ovšem znamená to splnit mnohem více požadavků a legislativních nároků než v jiných oborech. Jakých? Přečtěte si...

Foto: Profimedia.cz

Ovšem znamená to splnit mnohem více požadavků a legislativních nároků než v jiných oborech. Důvod je jasný - ve zdravotnictví a dalších podobných oborech jsou znalosti, zkušenosti a praxe podmínkou číslo jedna.

Potvrzuje to Darina Kopřivová, která byla na začátku 90. let první soukromou porodní asistentkou a zakladatelkou nestátního zdravotnického zařízení POMAD - Péče o matku a dítě.

Jaké jsou nároky na její profesi a povinnosti, které musí splnit?

„V první řadě je to vysoká odborná úroveň, tedy všestranné znalosti v oboru. Nemohu si dovolit udělat chybu, mj. i proto, že pracuji samostatně, bez lékaře. Pacientky jsou velmi přísná zkoušející komise," vysvětluje.

Nezbytným předpokladem je v případě její profese a oboru, v němž má čtyřicetileté zkušenosti, také časová flexibilita: „Klientky nás potřebují 24 hodin denně," říká Darina Kopřivová. Alfou a omegou podnikání v porodnictví, nebo obecněji v poskytování zdravotní péče (týká se to tedy např. i povolání všeobecné sestry, zubní instrumentářky, dentální hygienistky a dalších zdravotnických profesí, chtějí-li pracovat bez odborného dohledu), je získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Tak praví zákon!

Všichni ti, kdo osvědčení získají, jsou zaneseni do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému a jeho principem je Celoživotní vzdělávání osob, které pracují ve zdravotnictví a mohou ovlivnit (a ovlivňují) zdraví pacientů.

Registr tedy spočívá v průběžném prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků, čímž má přispívat ke zvyšování kvality péče.

A pozor - osvědčení nemá nekonečnou platnost, ale pouze šestiletou. Může však být prodlouženo, a to o dalších šest let. Je třeba o to požádat minimálně 60 dnů před skončením platnosti aktuálního osvědčení a splnit další náležitosti, které ukládá zákon: odbornou způsobilost (zde má ale žádající možnost využít odkazu na správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., - podle nějž může požádat ministerstvo zdravotnictví o vyhledání potřebných údajů ze své úřední evidence, kterou ministerstvo vede), výkon zdravotnického povolání ve stanoveném rozsahu, získání určitého počtu kreditů z absolvovaných kurzů celoživotního vzdělávání v oboru nebo doklad o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu daného povolání.

Obrovským přínosem je členství v profesních organizacích - v případě porodnictví Darina Kopřivová doporučuje členství v České asociaci sester, odkud získává pravidelné informace o  vzdělávacích akcích,  které organizují odborné sekce.

Tím to zdaleka nekončí... Chcete-li založit nestátní zdravotnické zařízení, čeká vás daleko komplexnější proces - více se dozvíte ZDE! 

Zdroj: www.zivotnapadum.cz

Kontra: Neumíme sdílet veřejný prostor. Řidiči často netuší, jak nebezpečná je to hra | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama