reklama

Jste jen zapomnětliví? Nebo je to už nemoc?

Informací je tolik, že nějakou občas prostě vypustit musíme. Kdy je to normální a kdy už ne? A víte, že i proti zapomínání funguje homeopatie?

Foto: Thinkstock

Stává se vám, že stojíte přede dveřmi a nevíte proč? Nebo si nemůžete vzpomenout na jméno slavného herce? Na podobné situace si stěžuje kdekdo. Problémy s pamětí může v řadě případů vyřešit, či alespoň zmírnit homeopatie.

Paměť je schopnost mozku ukládat, uchovávat a také vybavovat si informace. Je velmi úzce spojena s pozorností a soustředěním. Mozkové buňky jsou nejvíce vyvinuté přibližně kolem dvacátého pátého roku věku. Pak už to s nimi (bohužel i s námi) jde z kopce.

Staří začíná po třicítce

Zapomínání informací je přirozeným procesem stárnutí, který se nenápadně začíná projevovat již kolem třiceti let. S postupujícím věkem se tato potíž zesiluje. Příčinou je snížení schopnosti mozku vytvářet a uchovávat paměťové stopy. V některých případech se vlastně ani o poruchu paměti nejedná. Problém vzpomenout si na něco je spíše výrazem nedostatečného soustředění.

Kromě soustředění je vybavování informací z paměti procesem, který je ovlivněn například i prostředím, v němž se právě nacházíme, současným emočním rozpoložením či stavem vědomí.

Pozor na demenci

Nejmírnější forma problémů s pamětí je takzvaná kognitivní dysfunkce neboli lehká porucha poznávacích funkcí. Ta se projevuje právě jako zapomínání jmen či toho, co jste právě chtěli udělat. K dalším příznakům této poruchy patří i problémy se spánkem, ztráta motivace a depresivní příznaky.

Jinou skupinu poruch paměti představují takzvaná demence. Tady se již jedná o závažné, většinou nevratné postižení vlastní struktury mozku.

 • Nejznámějším typem demence je Alzheimerova choroba. Lehké zapomínání pokračuje do zapomenutí i nejjednodušších činností, vlastního jména atd., k tomu se posléze přidávají i značný úbytek intelektu, poruchy řeči a změny chování.
 • Z dalších typů demence lze zmínit takzvanou vaskulární demenci čili potíž související s nedokrvením mozku v důsledku aterosklerózy mozkových tepen.

Co paměť oslabuje nejčastěji

Jak již bylo uvedeno, v řadě případů se o opravdové poruchy paměti nejedná. Pak je na místě zamyslet se nad soustředěním, stresem a dalšími problémy. Potíže s pamětí jsou sice dány věkem podmíněným úbytkem mozkových funkcí, ale také jsou do značné míry ovlivněny životním stylem a dalšími faktory.

 • Stres. V jeho důsledku se do mozku dostává více hormonu kortizolu. Ten pak snižuje tvorbu spojů mozkových buněk čili synapsí, což je mechanismus vzniku především krátkodobé paměti.
 • Deprese. Zde se uplatňuje snížená hladina serotoninu v mozku.
 • Hormonální výkyvy. Objevují se především u žen v menopauze.
 • Užívání léků. Některé preparáty přímo poškozují paměťové mechanismy. Jde zejména o benzodiazepiny, část antidepresiv, antihistaminika a analgetika. Patří sem ale i léky snižující hladinu cholesterolu, beta-blokátory či přípravky proti úniku moči.
 • Alkohol a braní drog. Zde se kromě přímého poškození mozkových buněk uplatňuje i nedostatek některých vitamínů, hlavně thiaminu.
 • Kouření. Paměťové schopnosti jsou ovlivněny především snížením přísunu kyslíku do mozku.
 • Nevyvážená strava. Škodí zejména jídla s nadbytkem tuků a nedostatkem vitamínů, jako jsou vitamin B12 či kyselina listová.
 • Snížená funkce štítné žlázy. Porucha paměti je zde dána celkovým snížením metabolismu.

Kromě výše zmíněných faktorů se s poruchami paměti můžeme setkat též po cévních mozkových příhodách či úrazech mozku. V případech závažnějších potíží, které jsou případně doprovázeny i změnami v chování či neurologickými příznaky, je nezbytné podrobné lékařské vyšetření.

Homeopatika zvládnou hodně

 • Aconitum napellus 30CH je velmi často předepisovaným homeopatickým lékem. Hodí se mimo jiné i na ztrátu paměti po prudkém emočním šoku, jako je například náhlé ohrožení života či autonehoda. Podává se spíše krátkodobě, 1–2x denně 5 granulí.
 • Baryta carbonica 30CH se hodí pro děti s opožděným vývojem, které špatně chápou a velmi pomalu se učí. Většinou jsou plaché, mají strach z nových prostředí a neznámých lidí. Obávají se posměchu vrstevníků. Je to ale přípravek též pro starší osoby s dětinským chováním, které si nedovedou vzpomenout na nedávné události. Podobně jako děti mají řadu strachů a jsou velmi nerozhodné. Podává se 1x týdně 5 granulí.
 • Cocculus indicus 15CH lze doporučit při mozkové únavě vyvolané především nedostatkem spánku. Je to tedy lék vhodný pro jedince, kteří musí často pracovat v noci. Ti pak mívají problémy s pamětí. Pomalu chápou, co mají dělat či co se potřebují naučit. Vhodné dávkování je jednorázově po probdělé noci 2–3x denně 5 granulí, případně i dlouhodobě 1x denně 5 granulí.
 • Gelseium sempervirens 15CH je preparát pro osoby, které mohou mít problémy s vybavováním paměťových stop v důsledku trémy. Mohou být otupělí, zmatení a mohou dělat divné a nelogické věci. K tomu se přidávají bolesti hlavy v zátylku. Celkově se tito jedinci zlepší, když jsou v klidu. Podáváme 5 granulí 1x denně.
 • Kalium phosphoricum 15CH zabírá na lidi mentálně i fyzicky vyčerpané, zejména v důsledku stresu a přepracování. Typicky jsou to studenti ve zkouškovém období. Mají problémy se soustředěním a zapamatováním nové látky. Trpí bolestmi hlavy a nespavostí. V důsledku toho jsou vznětliví a nepříjemní. Jejich potíže se duševní námahou, například čtením, jen zhoršují. Vhodné dávkování je 2x denně 5 granulí po celé zkouškové období.
 • Lycopodium clavatum 30CH je přípravkem pro lidi přepracované a současně v emočním stresu. Jde například o osoby s velkou pracovní zodpovědností. Zpočátku jsou tito jedinci po mentální stránce velmi bystří, při přetrvávajícím tlaku se však jejich duševní schopnosti oslabují. Bývají pak velmi unavení, zejména mezi čtvrtou a osmou hodinou večerní. Dochází u nich ke zmatení myšlenek až k obrazu presenility. Mívají problémy s pamětí na jména, slova, zaměňují slabiky a písmena, nezvládají počítání. Dávkování je 1x týdně 5 granulí.
 • Phosphoricum acidum 15CH je lék pro osoby s totálním mozkovým vyčerpáním. To bývá důsledkem závažné nemoci či emočních problémů nebo to mohou být potíže u rychle rostoucích pubescentů. Dotyční nedovedou vůbec soustředit myšlenky či najít správné slovo, nejsou schopni souvisle číst. Typická je pro ně totální lhostejnost vůči světu. Podává se 1x denně 5 granulí.
 • Phosphorus 30CH se hodí pro jedince velmi vzrušivé a s velkou představivostí. Jejich pozornost neustále těká z jednoho předmětu na druhý, nevydrží chvíli v klidu. Tím pádem je jejich soustředění velmi problematické. Tito lidé jsou empatičtí a potřebují hodně projevených sympatií. Mají mnoho strachů, především z bouřky. Podává se 5 granulí 1x týdně.
 • Silicea 30CH odpovídá dětem i dospělým, kteří mají potíže se soustředěním a pamětí v důsledku celkové fyzické i psychické slabosti. Jsou hodně úzkostní, ale na druhou stranu velmi lpí na potřebě dobrých výsledků. V tom dovedou být značně tvrdohlaví. Mívají malou sebedůvěru a trpívají na časté nemoci, zejména v zimním období. Opět se podává 1x týdně 5 granulí.
 • Sulfur 30CH pomáhá takzvaným 'zasněným filozofům'. Žijí jakoby ve svém světě. V oblasti, která je zajímá, jsou vynikající. Jinak se ale nedovedou soustředit, myšlenky jim těkají a ve vyjadřování často volí nesprávná slova. Pro zlepšení výkonnosti potřebují krátký odpočinek.
Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama