reklama
 

Jak začít s Tarotem

Každý z nás žije jiný život, pochází mnohdy z naprosto odlišných rodinných poměrů a má jiné životní priority nebo cíle. V jednom jsme však všichni téměř stejní. Skoro každý chceme přijít na kloub tomu, proč vlastně žijeme, co je cílem našeho bytí a jaký máme úkol zde na Zemi.

Foto: iStock

Lidstvo hledá odpovědi na tyto otázky již po celá staletí. V mnoha případech se mu to navíc velmi dobře daří, například výkladem tarotových karet!

Na tarotových kartách naleznete obrázky, které mají určitou symboliku, jež vás má na něco upozornit, před něčím varovat nebo vám odhalit tajemství z různých sfér vašeho života. Sadu tarotových karet si vybírejte především podle toho, zda jsou na nich obrázky zachyceny podle vašich představ a lahodí vašemu oku. Před prvními pokusy s výkladem byste si ke svým kartám měli nejdříve najít cestu, sžít se s nimi. Místo jejich uložení byste měli vybírat s pečlivostí a jistou pokorou - balíček karet se přece již brzy stane vaším prostředníkem na cestě do budoucnosti!

Na samotný výklad si vyberte klidné a tiché místo. Pro lepší atmosféru si můžete zapálit i obřadní svíce. Nejvýznamnějším krokem by se pro vás mělo stát zklidnění mysli, soustředění se na své nitro a nalezení pravého středu vašeho já. Pak teprve budete schopni pochopit výrazy, které se vám ve formě karet budou zjevovat. Je důležité vypěstovat si soustředěnost, protože v opačném případě by výsledek vašeho snažení mohl být velice zkreslený.

Karty můžete vykládat buď jen z Velké arkány, ta zobrazuje jednotlivé stupně osobního rozvoje, nebo z kompletního balíčku včetně Malé arkány, která vám kromě významných mezníků ukáže také potřebné detaily. Balíček karet se v běžné praxi třikrát snímá levou rukou. Před tímto úkonem byste však měli být soustředěni natolik, abyste měli v hlavě naprosto přesně formulovanou otázku, které se výklad bude týkat.

Forem výkladů je celá řada, podle toho, o jaký typ otázky se jedná. Obecně vzato vás zajímá buď váš vývoj a určení (tedy kdo jste a kam kráčíte), nebo se zajímáte o sebe a někoho dalšího (většinou o partnera nebo o člověka, který se jím má stát). Podle toho si vyberete i výklad. Karty vám postupně ukážou vaši minulost, přítomnost i to, co vlastně očekáváte od budoucnosti, potažmo co se v ní pravděpodobně stane. Vše totiž souvisí s jedním z přírodních zákonů - akce a reakce. Podle toho, jak jste se chovali v minulosti, vrátí se vám to v budoucnu.

Pokud nejste ve výkladu ještě dostatečně zběhlí, je třeba si k ruce vzít jednu z mnoha příruček, které se na knižním trhu běžně nacházejí. Od těch nejjednodušších, kde jsou uváděna pouze jednoslovná pojmenování tarotových karet, až po knihy, které jsou specializovány na určitý typ problémů (partnerské, milostné, poznání duše, apod.). Ty se již vyjadřují v ucelených formacích, takže pro vás vykreslují mnohem plastičtější obrazy.

Všechny vaše vyvozené závěry by měly sloužit pouze jako vodítko k budoucímu rozhodování o vašem životě. Nikdy byste karty neměli brát doslovně. Nezapomínejte také na to, že ač karty vědí mnohé, každý z nás má svou vlastní vůli a může svým cíleným chováním a jednáním klidně obrátit význam výkladu naprosto jiným, zcela novým směrem. Berte je tudíž jen jako jakási doporučení seslaná z vesmíru, ne jako předem dané skutečnosti. Za tohoto předpokladu se pro vás karty stanou pomocníky a rádci!

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama