reklama

Proč si nechat věštit z ruky: Dlaň je jako kniha vašeho života

Lidé věří lecčemu a nemusí jít zrovna o předpovídání budoucnosti. Pokud bychom se ale chtěli bavit zrovna o ní, existuje celá řada více či méně obvyklých metod. Jednou z nich je i věštění z ruky, tzv. chiromantika (někdy chiromantie). Pojďme si tento věštecký systém představit blíž.

Foto: iStock

Kořeny chiromantie sahají hluboko, až do období starověké Indie. Dodnes se v této zemi tato věštecká technika těší vysoké oblibě i uznání. Její předchůdkyní je s největší pravděpodobností prastará věda zvaná Samudrika Shastra. Postupně se čtení z ruky dostalo dál za hranice kontinentu, především díky kočovným kmenům Romů. Ti techniku věštby z dlaně šířili dále po Evropě.

Samotný název vznikl nejspíše složením dvou slov; "chiro", označující vztah k rukám, a "mantika" jako jeden z výrazů pro věštění nebo věštbu.

Jako u všech ostatních věšteckých metod a systémů, i zde je nutno připomenout, že jde o obor nesmírně rozmanitý a široký, vyžadující mnohaleté studium. Těžko po jediném víkendovém kurzu chiromantie lze jeho absolventa označit za "hotového" věštce, ačkoli nějak se začít musí.

Dlaň jako výkladový systém

Naše dlaně protíná obrovské množství čar, ať už jde o rýhy hlavní nebo vedlejší, charakterizující každého jedince. Pokud bychom je chtěli připodobnit například k tarotu (výkladový karetní systém), pak by hlavní čáry naší dlaně korespondovaly s kartami velké arkány (v tarotu znamenající "esa", hlavní linii příběhu - základní děj). 

Ty vedlejší, drobné rýhy bychom pak s klidným svědomím mohli zasadit na úroveň arkány malé (opět karty, ale dokreslující, vedlejší, rozvíjející děj). 

Dominantní ruka

Vraťme se ale zpět k rukám. Pravděpodobně vás napadne otázka, z které dlaně číst. Možná vás nepřekvapí odpověď - důležité jsou obě. Je ovšem třeba rozlišit, která ruka je dominantní, a která tzv. pasivní. 

Většinou je to tak, že praváci mají dominantní ruku pravou, leváci logicky levou. Nic ovšem není jednoznačné, tedy i tady můžeme najít výjimky. Dobrý věštec vám s určením dominance dokáže bez problémů pomoci jednoduchým testem.

A co všechno lze z dlaní vyčíst?

Mnohé; ať už se váš zájem týká budoucnosti, přítomnosti nebo událostí dávno minulých. Ruce prozrazují spousty informací týkajících se povahy člověka, schopností, nadání a (ne)využitého potenciálu, zdraví a případných zdravotních (i jiných) rizik.

Emoce a životní energie

Najít můžete i to, jak dotyčná osoba prožívá emoce a nakolik je či není "komplikovaná", jak se staví k partnerství, jak důležitá je pro ni rodina a nakolik je dotyčný ovlivnitelný okolím; kolik životní energie v sobě tazatel ukrývá, jak je zdatný po mentální stránce, nakolik je mu vlastní schopnost empatie.

Kde být úspěšný a jaké změny máte před sebou

Vyčíst lze třeba i to, v jakém oboru může tazatel dosáhnout úspěchu, kolik bude mít (nebo má) dětí, jaká úskalí na něj číhají ve vztazích, v majetkových záležitostech, v práci. Dobrý "čtenář" dokáže najít i známky stesku, smutku, toho, co člověk ukrývá, po čem touží, čeho se mu nedostává.

V dlani je zaznamenáno i stěhování, rozvod či jiná větší životní změna, mezník. Naše ruce jsou zkrátka jako kniha, ve které je stejně důležitý minulý, přítomný i budoucí okamžik, protože z jistého úhlu pohledu všechny tyto body splynou.

Otisk mentální činnosti

V našich rukách se nacházejí nervová zakončení propojená s mozkem, a tak se, v konečném důsledku, vše, co prožíváme, zásadní činy a z nich plynoucí důsledky, vepisují do našich dlaní. Jako byste hleděli na mapu svého života, která je sice jistým způsobem daná, předkreslená, vy ji však můžete vybarvovat dle libosti, rozšířit či budovat nové cestičky kolem hlavní silnice vedoucí do cíle.

  „To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost.“ Sogjal Rinpočhe budoucnost, žena.cz

Základní čáry dlaní

Jsou jimi čára života, čára hlavy (myšlení) a čára srdce. Významnou čarou je i čára osudu, čára sluneční nebo čára intuice a zdraví. Ostatních (vedlejších) čar je celá řada a platí, že ne všechny najdete na každé ruce. Neméně důležité jsou i pahorky na rukách, tvar ruky, stejně tak délka a tloušťka prstů a směr jejich nahýbání, tvar, barva a struktura nehtů a podobně.

Tip na závěr

Pokud vás chiromantie zaujala, zkuste si na papír otisknout své dlaně tak, aby byly dobře viditelné jejich rýhy. A třeba po půl roce, případně později nebo po nějaké zásadní změně ve vašem životě, pokus zopakujte. Můžete tak obrázky porovnat a buďte si jistí, že rozhodně zaznamenáte změnu.

Müllerova vila ve Střešovicích je světový unikát. Bez Masaryka by možná nevznikla | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama