reklama

Snář - výklad snů online

Chalupa

osamění

Chasník

vidět ho: spoléhejte na sebe

Chátra

mrzutosti

Chatrč

vidět dřevěnou: šetřete pro své stáří

vidět jich mnoho: budete mít velký obrat

Chemikálie

vyrábět: máte vůči jiným špatné úmysly

Chladno

cítit: předejděte rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec

vidět ho: přírůstek v rodině

vidět ho si hrát: rozluštění nějaké pochybnosti

vidět ho, jak se pere: hašteřivost a nesnáze v obchodě, vést ho do učení

vidět ho, jak háže na střechu: brzká zpráva

vidět ho skákat nebo plavat: vzdalování se od dobrého příjmu

vidět ho procházet se: radost

Chléb

vidět bílý: pouze sňatkem dojdete bohatství

bochník chleba: věřte v dobro modlitby

vidět malý bochník chleba: drahota

nést bochník chleba: vykonejte účinně dobro

černý: nesnáze, také chudá veselka

čerstvý: štěstí

vidět hezký: spějete ke slávě a bohatství

jíst: majetek ve zlatě

jíst dobrý: věrné přátele mít a výhra

jíst teplý: onemocníte

jíst horký: mučivá nemoc

jíst s mlékem: náhlý, nečekaný výdělek

jíst tvrdý: čeká vás tuhá služba u skoupého panstva

jíst okoralý: dobré časy a nové zaměstnání

péct: zdařilé podnikání

vidět připravovat: spějete ke slávě a bohatství

sázet do pece k pečení: výhra na los

vidět spálený: lehkomyslnost

svatojánský: hrubá slova

zahodit: zahazujete v něčem své štěstí

vidět zkažený: kolísavé štěstí

Chlév

plný: vše se podaří

prázdný: marná vaše námaha

Chlípnost

páchat nebo vidět páchat: nespokojený život

Chlup(-y)

být jimi zarostlý na celém těle: veliký zisk, dědictví, výhra

spadlé: zbavení se nemoci, přetvoření mysli

spadlé do masti: zchudnutí bohatému, zisk chudému, ženě kouzlo lásky

trhá je jiný vám: zloděj v domácnosti

trhat je: špatná správa majetku

v jídle nebo na jazyku: žaludeční neduh

hladit jich více: ošemetnost hříchu

tahat za více chlupů: drzé obtěžování

z kočky nebo z jiného zvířete: žal nebo soužení

pálit je: mnohému jste nepohodlný

Chmel

podnik přinese velký zisk

česat: náhlé peníze, které ale propijete

na chmelnici nebo v žokách: bohatství a blahobyt

Chmelař

vidět ho: hořká zpráva

Chmelnice

vidět ji: bližší styk s mužem pivovarským či výčepníkem

Chobot

mít sloní: choroba nosní nebo žaludeční

Chodba

nacházet se v dlouhé temné chodbě: můžete očekávat nepříjemná překvapení

jít jí: zažijete spor

podzemní: pokoušíte se zdůvodnit dočasné záhady

Chochol

mít ho: máte před sebou cestu

mít černý: nemoc, někdy i smrt

Cholera

vidět rodinné příslušníky nemocné cholerou: nabádání k opatrnosti

Chomout

mít na sobě: z nepatrné věci budete mít veliký prospěch

vidět koňský: maličkostí vám někdo dopomůže k velkému zisku

Chrám

radost ze života

vidět zbořený: vaše srdce pocítí starosti

vidět ho stavět: zisk

Chrapot

zisk a výhody

Chrastí

sbírat: nouze

nakládat na vůz: nepřátelství

Chromý

být: bída, svízel

vidět ho: dozvíte se nepříjemné skutečnosti

Chronometr

vlastnit: hrdost, pýcha

Chroust

vidět ho: vzbuzujete nedůvěru

vidět jich mnoho létat: ztráta

chytat je: předcházejte protivenství

bít je: dotíraví nepřátelé se přemnoží

Chrpa

vidět ji kvetoucí na poli: naděje na velkou úrodu

trhat ji a zdobit se jí: žal

Chrt

vidět ho: zamilujete se do člověka, který to s věrností nemyslí příliš vážně

honit ho: zmizelé štěstí

Chryzantémy

očekávejte lásku nebo manželský život

Chřest

jíst: spláčete nad prožitkem, kdy jste se nechali strhnout vášní

sázet: výdělek

na poli vidět: užitek

Chřípí

vidět zvířecí otevřené: lidské pomluvy

Chřtán

vidět otevřený u člověka: někdo vám říká pravdu a je upřímný, ale vy si myslíte, že vás podvádí

vidět otevřený u dravého zvířete: varování před nebezpečím

Chudobinec

vidět zvnějšku: bohatství a štěstí zasloužené houževnatou prací

vidět sebe jako jeho vlastníka: velké myšlenky přinesou četné úspěchy

nacházet se v něm: brzká smrt vám milé osoby

Chudobky

trhat: potěšení

Chudý

být: zažít zklamání

být a přitom zbožný: štěstí a klidné svědomí

vidět ho jíst: svár

Chůva

pro mladou ženu touha po mateřském štěstí

chovající nebo kolíbající děti: veselá mysl

Chvojí

sbírat v lese: zbytečná práce

nakládat na vůz: veselí v domě

Chyba

udělat ji: budete uražen a dotčen

vidět ji vlastní: zabýváte se přespříliš sebou samým

Chytrý

být: jste domýšlivý

reklama
Nejnovější
reklama