reklama

Karta na týden od 24. srpna: Nesuďte druhé a zůstaňte věrní svým hodnotám

Stejně jako každý týden i tentokrát vám představíme jednu z tarotových karet, která určuje charakter nadcházejících sedmi dnů. Pro co bude období vhodné, na co byste se měli soustředit a čemu je dobré se raději vyhnout?

Foto: Shutterstock

Ať už je vám blízký ten či onen výkladový systém, věříte kartám, číslům, čárám na dlani, nebo vzkazům uloženým v kávové sedlině, jedno je jisté. Jde o metody, jejichž společným jmenovatelem je touha proniknout za hranice běžného vnímání a ujištění se, že je náš život v pořádku.

Týdnu od 24. srpna bude vládnout tarotová karta Spravedlnost, někdy nazývaná Rovnováha. Ta patří ke skupině karet velké arkány, které udávají hlavní téma výkladu a základní dějovou linku celého "příběhu", kterým lidský život dozajista je.

Význam karty

Základním tématem karty Spravedlnost je rovnováha. Rovnováha v životě, rovnováha uvnitř sebe sama, rovnováha mezi příjmem a výdejem. Jde o kartu jakéhosi zpečetění a výsledku, protože jak konáme, se dříve či později odrazí v životech nás samotných. Je-li naše jednání čestné, s dobrým úmyslem, v dlouhodobém horizontu se nám náš záměr znásoben vrátí. Ať už ve formě hmoty, nebo vnitřních pocitů, které nás formují. Totéž platí i opačně, tedy v případě jednání podvodného, křivého. Je ale jen na nás samotných, co my či naše ego vyhodnotíme za tzv. správné. Karta symbolizuje také zdravý úsudek a pravdivé závěry, soudní jednání, uzavření manželství, podepsání smlouvy a jiné úřední vyřizování. 

Co můžete udělat

Jednejte čestně, poctivě a nezaujatě. Zůstaňte autentičtí a věrní svým hodnotám. Přijměte situaci i v případě, že se vám nelíbí nebo s ní nesouhlasíte. Zůstaňte nestranní, sledujte, aniž byste někoho odsoudili.

Na co pozor

Nebuďte nespravedliví, nelžete a neodsuzujte druhé. Nevytvářejte si domněnky a nehleďte na druhé z pozice "lepšího". Zapomeňte na aroganci a nebuďte pomstychtiví. 

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama