reklama

Návrat do práce podle životního čísla: Kdo se nemůže dočkat a komu se nechce zpátky

Životní číslo 1

Máte-li chuť, zjistěte podle jednoduchého návodu, jaké je vaše životní číslo.

  • Jednička je silné číslo, které ovládá hlavu, tedy myšlení a komunikaci. Je pro ni charakteristická rychlost, dravost a také uvědomění si vlastní důležitosti. 
  • "Jedničkoví" lidé mívají tendenci jít do všeho naplno, nesnesou průměrnost a vše, co dělají, musí mít ohlas. Touží se prosadit, mívají vůdcovské sklony, neradi se podřizují a poslouchají, jejich ego se projevuje poměrně hlasitě.
  • Jsou aktivní, proto s návratem do práce nebudou mít problém. Mohou mít tendenci dohánět, co ze svého pohledu zanedbali, přestože ve skutečnosti nezanedbali nic a v rámci "home office" byli někdy až zbytečně pilní. Jsou nároční k sobě i ostatním, mají vysoké nároky a špatně chápou, pokud okolí nezvládá jejich nasazení. V období po pandemii, kdy se vše bude postupně navracet do starých kolejí, nebudou tolerovat pomalé rozjezdy a budou vyžadovat perfektní práci jak od sebe, tak od druhých.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama