reklama

Egyptský božský horoskop: Jaké vlastnosti a talent podle starověké civilizace máte?

Thovt (15. 8. – 16. 9.)

Bůh Thovt, muž s hlavou ibise, bývá ztotožňován s řeckým bohem Hermem. Šlo o pána času a ztělesnění veškerého vědění a moudrosti lidstva. Byl považován za patrona mágů, léčitelů a učenců.  

Zrozenci ve znamení boha Thovta jsou obvykle velmi praktičtí a schopní jedinci. Vynikají pečlivostí a přesností, jejich práce bývá bezchybná a do detailu propracovaná. Téměř nikdy se nemýlí, a pokud, své chyby nesnadno přiznávají. Na svět okolo mají jasný názor a v tomto směru jsou poměrně nepružní. Umí potrápit svou podezíravostí a úporností přijít věcem na kloub. Občas jsou náladoví a nestálí. Disponují vysokým smyslem pro pořádek, nesnesou neorganizovanost a chaotické jednání. Mají i skvělé pozorovací schopnosti. Na druhé straně umí být velice přátelští a obětaví. Někdy mohou působit trochu tajemně, jsou spíše zdrženliví a v lásce ostýchaví. City dávají najevo spíš méně.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama