reklama

Egyptský božský horoskop: Jaké vlastnosti a talent podle starověké civilizace máte?

Geb (9. 6. – 12. 7.)

Geb byl bohem země a zemí samotnou. Jeho jméno má v jazyce starého Egypta tentýž význam. Symbolizoval úrodu a přírodní bohatství, v přeneseném významu také mateřství a ženskou plodnost. Obsahoval ženský princip - sebeobětování, harmonii a všeobecné blaho.

Ve znamení boha Geba se často rodí romantici a chroničtí snílci, kteří se jen těžko smiřují s realitou všedního dne. Mívají proto sklon k depresím a nejrůznějším splínům, propadají beznaději i sebeklamu. Bytostně touží po harmonickém světě, klidném rodinném životě bez nástrah okolního světa. Mají spíše melancholickou povahu a je někdy těžké udržet je "nad vodou." Jde však o čestné jedince, kteří dodrží, co slíbí. Jsou spíše skromnější a zdrženlivé povahy. Příliš si nevěří a svou nedůvěru přenáší i na ostatní. Pro svou citlivost a schopnost empatie mohou dobře vyniknout v uměleckých oborech, kam dokonale promítnou širokou škálu svých emocí. Nesnesou tlak a chvat, stres je paralyzuje. Zklamou-li se ve druhém člověku, dlouho si křivdu pamatují a nesnadno odpouštějí.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama