reklama

Egyptský božský horoskop: Jaké vlastnosti a talent podle starověké civilizace máte?

Mut (2. 3. – 3. 4.)

Mut znamená matka. Manželka boha Amona bývala uctívána zejména v období Nové říše (přibližně 1550-1069 př. n. l.). Někdy bývala zobrazovaná jako žena se supí pokrývkou hlavy, případně nosila spojenou korunu, složenou z červené koruny Dolního Egypta a bílé koruny Horního Egypta, které byly vsazeny do sebe.

Na rozdíl od zrozenců ve znamení boha Amona nemívají obvykle osoby ve znamení bohyně Mut na růžích ustláno. Jejich život se často podobá boji o místo na slunci, vynikají ovšem vysokou inteligencí, skvělou intuicí a značnou odvahou. Jsou bojovní, ale čestní a nerozpakují se zastat druhého člověka v nesnázích. Tyto vlastnosti je předurčují k tomu, že - vytrvají-li - bývají později v životě dobře vidět. Často jde o jedince s vysokým charismatem, přitažlivé pro opačné pohlaví. Mnohdy platí za velké svůdníky, životního partnera však nehledají snadno. Jsou praktičtí, odolní a bystří, dokážou vycítit příležitost tam, odkud ostatní odcházejí. Úskalím jejich povahy je značná netrpělivost a vyžadování stejně svižného tempa, jaké je zrozencům ve znamení bohyně Mut přirozené.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama