reklama

Drsný život Zdeny Mašínové, sestry slavných bratrů

Foto: Tomáš Kunc

Zdena Mašínová se narodila 7.listopadu 1933 v Praze jako nejmladší ze tří dětí tehdejšího majora Josefa Mašína a Zdeny Mašínové.

S úsměvem vždy připomíná, že měla být klukem, neboť Josef Mašín toužil po třech synech. Tak, aby mohli tvořit posádku k obsluze děla.

Když bylo Zdeně Mašínové pět a půl roku, její otec odešel do ilegality. Pak už otce vídala jen při občasných tajných nočních návratech domů. Josef Mašín byl nakonec gestapem chycen a 30. června 1942 popraven.

Když bratři vyhlásili boj

V roce 1946 odešla třináctiletá Zdena za babičkou Emmou do Jeseníku, kde pokračovala ve studiu na místním gymnáziu.

V letech 1951 až 1953 vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci a v létě 1953 nastoupila jako laborantka na zdejší krajské hygienické stanici.

Tehdy už její bratři vyhlásili boj komunistickému režimu. Na podzim roku 1953 utekli za známých okolností na Západ.

Dne 26.listopadu 1953 je Zdena Mašínová spolu se svou matkou i strýcem Ctiborem Novákem zatčena a vězněna v Olomouci a v Praze. Na jaře 1954 ji propustili a stále sledovali.

Matku Zdenu Mašínovou mezitím komunisté odsoudili za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice na 25 let. Strýce Ctibora Nováka dokonce k trestu smrti.

V roce 1955 byl Ctibor Novák popraven, v roce 1956 umírá ve vězení těžce nemocná Zdena Mašínová starší.

Setkání v cizině

V roce 1957 ze Zdena Mašínová stěhuje z Olomouce do Prahy, pracuje v různých laboratořích pražských poliklinik.

V březnu 1969 se jí podaří odjet na zájezd do tehdejší NDR. Součástí zájezdu je i krátká zastávka v Dánsku.

A tam se Zdena Mašínová po šestnácti letech setkává s bratrem Josefem. Vrací se však do Československa. Už kvůli své nemocné babičce a také Rudolfu Martinovi, kterého si v roce 1973 bere za muže.

Osmdesátá léta pak prožívají manželé v Konstantinových Lázních. Po roce 1989 bádá Zdena Mašínová v archivech, v roce 1994 dosahuje plné rehabilitace své matky a svého strýce. Stěhuje se zpět do Olomouce, kde žije dodnes.

Může být první českou rabínkou: Bude trvat, než se společnost z antisemitismu vyléčí | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama