reklama

DOKUMENT: Prohlášení Suverenity z 3. září 2009

Stanovisko k verdiktu Ústavního soudu o předčasných volbách

ÚS rozhodl protiústavně, politici by ho neměli respektovat

Praha 3. září 2009 - Suverenita je zděšena nezákonně vyvolanou ústavní krizí, která nastala rozhodnutím Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2009. Ústavní soudci porušili Ústavu ČR, konkrétně její článek 85, odstavec 2, ve kterém se zavazují ústavní zákony respektovat, nikoliv je měnit. Proto Ústavnímu soudu nepřísluší, aby pozastavil platnost ústavního zákona a současně svým rozhodnutím vytvořil protiprávní podmínky pro změnu termínu voleb. V daném případě Ústavní soud překročil své pravomoci a rozšířil svá práva na úkor pravomoci lidu ve volbách. Tento postup koresponduje s praktikami totalitního ÚV KSČ, který povýšil svá rozhodnutí s nežádoucími účinky pro společnost na rozhodnutí právní.

Vzhledem ke své osobní zkušenosti mohu zodpovědně prohlásit, že k tomuto modelu fungování Ústavního soudu zásadním způsobem přispěl prezident Václav Havel. Při jmenování ústavních soudců povýšil své osobní zájmy nad zákon a rozhodnutí parlamentu naší země. Už při zrodu Ústavního soudu v roce 1991 začal prezident Havel protiústavním výběrem soudců budovat mocenský prostor pro zasahování do všech oblastí moci zákonodárné, výkonné i soudní.

Tato expanze řadu let neblaze ovlivňuje demokratický vývoj v ČR. Je proto úkolem zodpovědných politiků, aby tuto nebezpečnou situaci zastavili. Suverenita vyzývá politiky, aby protiústavní rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovali.

JUDr. Jitka Hoplíčková, zvolená kandidátkou na ústavní soudkyni Parlamentem v r. 1991, lídr Suverenity v Praze.

Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Článek 85
(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.
(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.".
(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Dvořák může vést ČT jen pár měsíců. Policie byla psychologické divadlo, říká Rožánek | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama