reklama

Dětské úrazy často končí tragicky. Lze jim předejít?

Každoročně je v České republice ošetřeno s úrazem na 350 tisíc dětí ve věku do 14 let. Následky úrazů bývají fatální. Mnohé z nich se přitom nemusely stát.

Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Žena.cz neovlivňuje jeho obsah a není jeho autorem.
Foto: komerční článek

Základem je prevence

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) se sešel tým osmi hendikepovaných pracovníků, tzv. ambasadorů, kteří jsou již více než čtyři roky součástí programu prevence dětských úrazů. Projekt VZPoura úrazům je postaven na lidech, kteří se po vážném úrazu ocitli na vozíku nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Tito ambasadoři projektu pořádají edukační setkání s dětmi v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách a snaží se jim problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak se úrazů vyvarovat.

Domov neznamená bezpečí

Je s podivem, že až 80 tisíc dětských úrazů se stane v domácím prostředí, tedy na místě, kde to děti dobře znají. Časté bývají trvalé následky, jako jsou ztráta zraku, končetin, upoutání na invalidní vozík nebo na lůžko. Většině z těchto úrazů se přitom dá zabránit bezpečnou úpravou prostředí a zodpovědným chováním dětí i dospělých.

"Věříme, že k řadě úrazů by nemuselo dojít, kdyby se děti včas naučily, jak se bezpečně chovat v rizikových situacích. Právě o to se v našem programu snažíme," vysvětluje účel projektu jeho vedoucí Eliška Vacková Marková.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Jak besedy probíhají?

Za celou dobu trvání projektu stihli ambasadoři VZPoury úrazům navštívit přes 1 300 škol a poučit o úrazech více než 87 000 dětí. Jak čas běží a počet edukačních setkání narůstá, získávají ambasadoři stále více zkušeností. Přesně vědí, co na koho nejvíce zapůsobí, a dokážou své přednášky přizpůsobit věkově odlišným skupinám žáků. "Menší děti jsou zpravidla kontaktnější a komunikace s nimi probíhá formou rozhovoru. Na rozdíl od starších studentů, pro které mají ambasadoři připravená videa a prezentace, mladším dětem nejvíce vyhovují velké obrázky rizikových a naopak bezpečných situací. Výborné je využití různých rekvizit, jako je například model obratlů," přibližuje průběh besed Eliška Vacková Marková.

Jak si přednášky objednat?

Veškeré informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách www.vzpoura-urazum.cz. Zde je také možné si návštěvu ambasadorů VZPoury úrazům objednat on-line prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře nebo si stáhnout edukační materiály. Pro studenty jsou navíc na stránkách připraveny další interaktivní materiály a zábavné aktivity. Najít nás můžete také na instagramovém profilu @vzpoura_urazum, kde s námi děti a studenti mohou sdílet fotografie a videa přímo ze setkání s ambasadory.

Přidejte se k nám a podpořte naši snahu o to, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama