reklama

Odklad zápisu do škol kvůli pandemii? Dětství jim ale neprodloužíte, varují odborníci

Jedním z důvodů, jimiž si rodiče často argumentují odklad nástupu svého potomka do první třídy - který bude tento rok hrát podle odborníků ještě větší roli - je "prodloužení dětství". Psychologové před takovým uvažováním varují a nabádají rodiče, aby se nenechali ovlivnit epidemickou situací a děti do první třídy v září poslali.

Foto: iStock

Podle odborníků letos vzroste počet odkladů nástupu do první třídy. Kvůli uzavírání škol a on-line výuce v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními totiž o odkladu budou nejspíš uvažovat i rodiče, kteří by své děti do školy za normálních okolností poslali.

České mateřské školy navštěvuje přes 360 tisíc dětí, kolem sto tisíc z nich by mělo příští rok nastoupit do první třídy. Do školních lavic se jich kvůli odkladu školní docházky každoročně posadí zhruba o 20 procent méně. To s sebou přitom nese řadu problémů jak pro děti, tak pro pedagogy. "Ze zkušeností z klinické praxe a z pohledu do zahraničí vyplývá, že se u nás odklad školní docházky nadužívá, což neprospívá ani dětem, ani vzdělávacímu systému. Tak velké procento představuje veliký balík rizik a nejistot, který je spjat jak se zdravým a přirozeným vývojem dětí, tak s ekonomickými a personálními nejistotami, kterým jsou školy a školky každoročně vystavovány," upozorňuje klinický psycholog a spoluzakladatel České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci Petr Nilius. 

Další rok ve školce zpomalí rozvoj dítěte

Přestože je většina dětí v šesti letech zralá a připravena na školní docházku, podle Petra Niliuse převládá trend dávat odklad i dětem, které ho nepotřebují. Nárůst tohoto procenta se navíc předvídá pro letošní rok, kdy může kvůli koronaviru dojít k dalšímu zavření škol a distanční výuce prvňáků. "V letošním roce nejspíš přibude rodičů, kteří by v předchozích letech o možném odkladu školní docházky svého dítěte neuvažovali," říká psycholožka Radka Minaříková. 

Ta také upozorňuje, že pokud je dítěti dán odklad, aniž by k tomu byl závažný důvod, brzdí se tím jeho přirozený vývoj a zvídavost. "Zároveň jej uměle zařadíme do mladší skupiny. Další rok v mateřské škole už pro něj není přínosný, nerozvíjí se tak, jak by mohlo. Nástup dítěte do školy je velkou změnou v životě dítěte a je přirozené, že se rodiče zamýšlí nad tím, jak to dítě zvládne a zda je na školu dostatečně připravené. Důvodů pro odklad je široká škála, ale pandemie by jedním z nich být neměla," říká Minaříková. 

Nesnažte se dětem prodloužit dětství

Jedním z důvodů, jimiž si rodiče často argumentují odklad nástupu do první třídy - který bude tento rok hrát podle odborníků ještě větší roli - je "prodloužení dětství". I ve škole přitom mají podle Minaříkové děti dostatek prostoru pro hru, během které se ale zároveň systematicky rozvíjí jejich přirozená zvídavost a ostatní dovednosti. "Je třeba si také uvědomit, že o ten rok, o který jim prodloužíme dětství, vstoupí později do dospělého a samostatného života," vysvětluje.

Nilius zase v této souvislosti upozorňuje na příliš ochranářské prostředí. Pokud rodiče věří, že dávají dítěti prodloužené dětství, je to pro ně spíše danajský dar. 

Legitimních důvodů pro odklad školní docházky je celá řada. Zralost a připravenost dítěte pro školu neznamená pouze to, že je dítě dostatečně rozumově vyspělé, ale mělo by být také zralé emočně a pracovně, schopné udržet pozornost pět až 10 minut, nemít výrazné nedostatky v řeči a mělo by mít rozvinutý sluch, zrak i motoriku. Minaříková k tomu dodává, že odklad by měl být také zvolen u těch dětí, u kterých je předpoklad, že za daný rok udělají pokrok v oslabených oblastech.

Důvodem k odkladu není ani datum narození

Dalším důvodem, který může rozhodnutí o odkladu posílit, je datum narození dítěte. Minaříková upozorňuje, že pozdější datum nemusí automaticky znamenat odklad. "Opakovaně se setkávám s názorem, že děti narozené po květnu by měly mít odklad. I dítě narozené 31. 8. může být pro nástup do školy dostatečně zralé a připravené. Důležité je posoudit, jak si celkově vede," komentuje psycholožka. 

Pokud rodič uvažuje o odkladu školní docházky, už nyní je vhodné kontaktovat poradnu pro stanovení termínu vyšetření. Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa je pak třeba doložit škole do 31. května. 

Podle psychologů by se rodiče neměli opětovného uzavření škol obávat, i z toho důvodu, že se aktuálně ve všech stupních PES počítá s tím, že budou prvňáci a druháci do škol docházet. "Učitelé udělali od loňského jara velký kus práce. Vyzkoušeli různé cesty, jak s dětmi distančně pracovat, zjistili, co nejlépe funguje a které cesty jsou slepými uličkami. I když distanční výuka klade na rodiče značné nároky, pokud je dítě zralé a na školu připravené, mělo by jednoznačně nastoupit," dodává Radka Minaříková. "Pokud by došlo k vážným opatřením a zavřely se první třídy, z logiky věci nejspíš dojde i k zavření mateřských škol. Proto by měli rodiče děti do škol určitě poslat," uzavírá Nilius. 

Místy až šokující záběry. Satelitní snímky ukazují, jak se Země proměnila za 30 let | Video: ČTK
reklama
reklama
reklama