reklama
 
  • Wiki
  • Citáty o odpuštění

Dokáže člověk odpustit skutečně bez toho, aby si někdy ve svém životě vzpomněl na to, jaká křivda se mu přihodila? Nebo se se svým trápením vyrovná velmi těžce a nese veškerou tu bolest ještě dlouho v sobě? Není odpuštění jen určitá "přetvářka" proto, abychom mohli žádat odpuštění i u jiných? Připravili jsme si pro Vás "nejzajímavější" citáty o odpuštění od známých i neznámých autorů.

„Chybovati jest lidské, odpouštěti božské.“
Alexander Pope
*
„Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly.“
Oscar Wilde
*
„Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.“
François de La Rochefoucauld
*
„Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“
Konfucius
*
„Chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před sebou nebo je zkrášlovat či zmenšovat; nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“
Arthur Schopenhauer
*
„Neodpouštěj sobě a budeš snadno odpouštět druhým.“
Talmud
*
„Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.“
František Vymazal
*
Láska - odpouští všechno, anebo nic.“
Honoré de Balzac
*
„Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští.“
Epiktétos z Hierapole
*
„Spánek je nesmírně milosrdný: odpouští nám i našim viníkům.“
Karel Čapek
*
„Většina našich chyb se spíše dá omluvit, než prostředky, kterými se je snažíme utajit.“
François de La Rochefoucauld
*
„Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.“
Tomáš Akvinský
*
„Žena je schopna odpustit a vzdát se čehokoliv, ale jediné, co muži neodpustí, je, když ji opustí.“
Barbra Streisand
*
„Odpusť tomu, kdo se přiznává.“
Albius Tibullus
*
„Zlí nevědí, že jsou zlí, a jsou proto nevinní. Zlému člověku musíme každý den odpouštět.“
William Saroyan
*
„Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.“
Jean Dutourd
*
„Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti odpuštěno nikdy.“
George Bernard Shaw
*
„Svědomí … to je hůl, kterou každý obrací na svého souseda, ale na sebe nikdy.“
Honoré de Balzac
*
„Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky.“
Gilbert Keith Chesterton
*
„Zpozoroval-li jsi u někoho omyl, oprav ho mírně a ukaž mu, v čem se zmýlil. Neposlechne-li tebe, viň pouze sebe sama, nebo, a toť ještě lépe, nikoho neviň, ale buď mírný.“
Marcus Aurelius
*
„Milovat, znamená promíjet.“
Lev Nikolajevič Tolstoj
*
„Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.“
Šalamoun
*
„Odpuštění je vůně, jíž fialka potřísní botu, která ji rozdrtila.“
Mark Twain
*
„Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám.“
François de La Rochefoucauld
*
„Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství.“
Jean de La Bruyère
*
„Odpouštění je volní akt. Je to volba, kterou provádí vůle. Buďto se rozhodneme, že odpustíme, nebo zvolíme opak. Musíme si však pamatovat, že odpouštět i přijímat odpuštění vyžaduje stejnou dynamiku. Jestli-že doufáme, že nám bude odpuštěno za to, co zlého jsme spáchali, pak jsme nuceni sami učinit totéž. Nedokážeme-li druhým odpouštět, pak nemůžeme očekávat, že oni odpustí nám.“
Leo Buscaglia
*
„Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit její trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“
Konfucius
*
„Odpouštím vám. Ale draze to zaplatíte!“
Moliér
*
„Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu“
Jean Jacques Rousseau
*
„Vždycky lze odpustit přečiny, ke kterým má člověk sílu se přiznat.“
François de La Rochefoucauld
*
„Chápat lidi a odpouštět jim, na to je třeba charakter a sebeovládání.“
Andrew Carnegie

Související články

reklama
reklama
reklama