reklama

Češi v zahraničních vojenských misích

Mise NATO a OSN, kterých se zúčastnili, respektive stále ještě účastní čeští vojáci (pouze početnější kontingenty)

  • Válka v Zálivu:

V reakci na obsazení Kuvajtu iráckou armádou a následnou neochotu podvolit se rezolucím OSN byla vytvořena koalice 28 států, která 17. ledna 1991 zahájila akci známou pod názvem Pouštní bouře.

Za ČSFR se operace Pouštní bouře zúčastnila Československá protichemická jednotka, která měla při zřízení 183 mužů a velitelem byl plk.Ján VALO.

Jejím úkolem bylo poskytovat pomoc při zasažení chemickými látkami a maximální délka pobytu v Perském zálivu byla stanovena na 10 měsíců s tím, že po uplynutí této lhůty budou vojáci vystřídáni.

Chronologie:

7.11.1990 - Saúdská Arábie oficiálně pozvala jednotku do oblasti Perského zálivu

11.12.1990 - odlet prvního letadla US Force se 170 příslušníky protichemické jednotky do Saúdské Arábie

16.1.1991 - ratifikována smlouva o činnosti a podmínkách pobytu jednotky na území Saúdské Arábie

24.1.1991 - jednotka je ve stavu bojové pohotovosti; uvažuje se o doplnění jednotky o strážní oddíl o síle asi 20-25 mužů

31.1.1991 - vláda ČSFR vyslovila souhlas s možným použitím jednotky i mimo území S.Arábie

5.2.1991 - jednotka doplněna o 37 vojáků pro strážní účely

27.2.1991 - letadlo s materiálem pro posílení jednotky: 11 lehkých obrněných transportérů pro chemická pozorování, spojovací a protichemický materiál

28.2.1991 - jednotka zasáhla do bojů za osvobození Kuvajtu po boku armád S.Arábie a Kuvajtu. - Podle ČTK stála válka v Perském zálivu ČSFR 1,5 mld.USD

  • Mise v bývalé Jugoslávii I.

UNPROFOR - (United Nations Protection Forces)

-celkem 2250 českých vojáků

UNCRO-UNTAES - (UN Confidence Restoration Operation in Croatia - UN Transitional Authority for Eastern Slavonia)

-celkem 850 českých vojáků

IFOR-SFOR - (Operace Joint Forge-Implementation Force)

-celkem se účastnili 6342 čeští vojáci

  • Mise v bývalé Jugoslávii II.

ALLIED FORCE - (březen-červen 1999)

-Necelé dva týdny po našem slavnostním podpisu přístupových smluv ve Spojených státech zahájila Severoatlantická aliance letecký útok na Bělehrad, hlavní město tehdejší Jugoslávie, dnes Srbska a Černé Hory.

Šlo o reakci NATO a OSN na krach pařížských mírových jednání o ukončení dlouhotrvajících ozbrojených bojů mezi srbskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou (UÇK), při kterých bylo na obou stranách terorizováno civilní obyvatelstvo.

Cílem spojeneckého náletu bylo vynutit si plnění rezoluce RB OSN č.1199, tzn. donutit prezidenta Slobodana Miloševiče, aby zajistil ukončení bojů, stažení vojenských oddílů srbské armády i UÇK a garantoval návrat stovek tisíc uprchlíků, většinou kosovských Albánců.

V neposlední řadě pak měl vyjádřit souhlas s rozmístěním mezinárodních vojenských jednotek na  území Kosova.

Poté co srbská armáda i UÇK oznámily, že započalo jejich stahování z území Kosova, Severoatlantická aliance pozastavila 10. června 1999 nálety a do kosovské provincie se na základě mandátu OSN přesunuly mírové síly KFOR.

Definitivní konec vojenského útoku oznámil 20. června 1999 tehdejší šéf NATO Javier Solana.

KFOR - (Kosovo Force)

-celkem 3780 českých vojáků

  • Válka proti terorismu

-Další významnou akcí, které se naši vojáci zúčastnili, respektive stále ještě účastní, jsou vojenské operace v Afghánistánu a Iráku.

Jde o sérii operací, které jsou odpovědí na teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech, při kterých zemřely tisíce lidí v kancelářích Světového obchodního centra v New Yorku.

Čerstvě zvolený prezident USA George Bush následně zahájil akci s názvem "Válka proti terorismu" s mezinárodní účastí. Heslem se stalo Bushovo kontroverzní prohlášení "Kdo není s námi, je proti nám". To se nelíbilo zemím, které chtěly zůstat v tomto protiteroristickém tažení stranou.

Spojenecký útok v Afghánistánu i v Iráku po několika měsících skončil, ale situaci se prozatím vyřešit nepodařilo.

V Afghánistánu je situace klidnější, ale stále nestabilní. Na území Iráku je situace komplikovanější. Stále tam dochází k násilnostem a v současné době se hovoří dokonce o začínající občanské válce mezi sunnity a šíity.

ENDURING FREEDOM - (březen 2002-červen 2003; březen 2003-srpen 2004) - (Afghánistán, Irák)

-celkem se účastnili 724 čeští vojáci

ISAF - (International Security Assistance Forces)-Afghánistán

-vyslány byly dvě- 6. a 11.- české polní nemocnice a meteorologické zabezpečení letového provozu na Kábulském letišti (duben 2002-duben 2003); celkem 311 českých vojáků

  • Humanitární mise

AFOR (Albania Force) - Albánie

-pomoc mezinárodních sil po zemětřesení (duben-září 1999); celkem 100 českých vojáků

WINTER RACE (Pákistán)

-pomoc mezinárodních sil po ničivém zemětřesení v Pákistánu (říjen 2005-leden 2006); celkem 29 českých vojáků

Blažek: Přišli jsme o 250 milionů, nikdo smoking nepotřebuje. Pro záchranu udělám vše | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama