reklama

Feng-Shui a jeho praktické využití

Filozofie feng-shui vznikla zhruba před 4000 lety v Číně - tehdy se jednalo o systém, který objasňoval vliv přírodních sil na náš život, v moderním pojetí však hovoříme o feng-shui především jako o umění správně rozmístěných předmětů.

Foto: iStock

Základním pojmem tohoto učení je energie čchi, což můžeme volně přeložit jako pozitivní vibrace. Čchi najdeme v každém z nás, ve stromech, v kamenech i v našich příbytcích. Aby mohla správně proudit, je nutné věnovat pozornost nejenom rozmístění nábytku, ale také barvám, které jsou použity v jednotlivých místnostech.

Umění feng-shui spočívá především v rozčlenění vašeho obydlí na jednotlivé sektory podle světových stran. Místnosti umístěné na sever zahrnují finanční oblast a úspěch v kariéře, nejúčinnější barvou je modrá. Vše, co je orientováno na severovýchod, se týká vašeho duchovního života, vhodnou barvou do těchto místností je indigově modrá. Východ je zasvěcen novým začátkům, nejvhodnější barvou pro tuto oblast je zelená. Jihovýchod bytu se dotýká vašeho tvůrčího potenciálu, barvu volte oranžovou. Jih zase vypovídá o tom, jak vás vnímá vaše okolí, doporučenou barvou na posílení této oblasti je růžová. Jihozápad ovládá záležitosti lásky, partnerských vztahů, sexuality, harmonie a štěstí, ideální barvou pro tento sektor je žlutá. Západ je oblastí týkající se dětí, za účinnou barvu je považována bílá. A nakonec severozápad, což je oblast týkající se vaší ochoty pomáhat druhým, zde je nejlepší barvou fialová.

Zajímá-li vás také problematika správného rozmístění nábytku, určitě si opatřete nějakou odbornou literaturu, protože se jedná o téma poměrně obsáhlé. Pro začátek vám ovšem postačí, pokud odstraníte ze svého domova veškeré zbytečnosti. A chcete-li barevně posílit některou část svého obydlí, nemusíte hned malovat, úplně postačí, zapálíte-li zde svíčku v nejúčinnější barvě.

Ovšem úprava vašeho domova není to jediné, co vám může pomoci zharmonizovat energii proudící kolem vás, nedílnou součástí takové změny musí být také údržba vaší duše. Pokud totiž nejste ochotni nahlédnout do svého nitra a udělat si v něm pořádek, je jakákoli vnější snaha zbytečná, bez rovnováhy fyzična a duševna nemůže feng-shui nikdy řádně fungovat.

Bittnerová: Vložky zdarma? Pro spoustu žen je menstruace stigma, muži diskuzi hrotí | Video: Emma Smetana
reklama
reklama
reklama