reklama

BLOG Fandimámám: Vyžírky, nebo hrdinky? Co si Češi myslí o samoživitelkách?

Jak se Češi dívají na samoživitele a především samoživitelky? Vnímají je jako hrdinky, nebo na ně koukají skrz prsty? A co si samoživitelky myslí, že si o nich lidé myslí? Agentura Behavio přišla s výzkumem, který možná některé z vás překvapí.

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Sčítání lidu v roce 2001 ukázalo, že rodiny vedené jedním rodičem tvoří téměř pětinu všech rodin. Z toho je otců samoživitelů zhruba 7 %. Maminek samoživitelek je tedy 93 %. 

A jaký je názor veřejnosti na rodiče, kteří táhnou domácnost sami?

Převládá dojem, že samotní rodiče žijí z ruky do úst, na tom se shodne nadpoloviční většina populace. Necelá pětina potom hodnotí jejich ekonomickou situaci slovy "vychází tak akorát". Prakticky nikdo jejich životní okolnosti nevnímá jako pohodlné, zároveň ale jen pár procent lidí míří opačným směrem a očekává u samoživitelů a samoživitelek zadluženost. 

Realita, jak ji popisují přímo dotyční samoživitelé a samoživitelky, vypadá ale trochu jinak. 47 % z nich hlásí, že vychází s financemi tak akorát, z ruky do úst prý žije 24 % z nich, ovšem zadlužených je víc než dvojnásobný počet oproti odhadu společnosti. Zároveň ale také oproti odhadům těch, kdo v této situaci nejsou, žije pohodlně šestkrát víc samoživitelů/ek. 

V rámci projektu Fandi mámám máme zkušenost takovou, že se maminky, které zůstaly na své děti samy, ve většině případů stydí za svoji situaci a zažívají pocity méněcennosti. Často se obávají odsouzení ze strany veřejnosti. Někdy je to i důvod, proč se k nám do projektu nepřihlásí.

Výzkumníci se samoživitelů a samoživitelek následně ptali na odhad, co si o nich myslí veřejnost, jakou vnímají, že mají u veřejnosti reputaci. A výsledek? 

Samoživitelé mají ve společnosti mnohem větší podporu, než tuší. Za to, jak se perou s mnohdy nelehkou životní situací, očekávají ocenění u čtvrtiny společnosti, ve skutečnosti k nim ale cítí respekt skoro polovina populace. 

To, že je pro maminky samoživitelky velmi důležité, aby v ně někdo věřil a vyjádřil jim podporu, zažíváme v projektu velmi často. Pomáháme maminkám sice převážně materiálně a snažíme se tím pomoci jim překlenout tíživou životní situaci, často máme ale velký ohlas právě i na to, když maminkám některý z dárců napíše povzbudivý e-mail. Respekt jim dodává na sebevědomí a díky němu mohou pak i lépe pečovat o sebe a své děti.

A proto je důležité fandit maminkám samoživitelkám a jejich dětem!

www.fandimamam.cz

O výzkumu

Kvantitativní výzkum, reprezentativní vzorek české on-line populace 1000. Sběr dat říjen 2020. 

Výzkum byl designovaný genderově neutrálně a ptal se respondentů vždy na "samoživitele a samoživitelky", odpovědi se tedy vztahují na obě pohlaví rodičů, kteří žijí sami s dětmi bez druhého partnera. Termín samoživitel byl předložen s touto definicí: Samoživitel je rodič, který žije s dítětem sám bez druhého rodiče. Tedy bez ohledu na to, zda dostává či nedostává od druhého partnera alimenty. 

Text: Žaneta Slámová, Fandi mámám, a Anna Hájková, Behavio

Zdroj dat: Agentura Behavio

Na některé věci z vazby už nechci myslet. Milost od prezidenta byla šok, říká Kordys | Video: Michael Rozsypal

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama