reklama

BLOG Fandimámám: Příspěvek na bydlení aneb Měli by se nějak preventivně potrestat?

Maminka Marie má dvě děti. Žije s nimi sama. Má vysoký nájem a povedlo se jí vyřídit si příspěvek na bydlení. Marie je proto moc ráda. Tatínek dětí, Jiří, s nimi nebydlí a ani s Marií, ani s dětmi se moc nebaví. Na to si Marie zvykla. Děti si rády čtou. Mají rády třeba Fimfárum. To od Jana Wericha. Narazily tam na legrační a taky smutnou věc.

Ivana Lomová: Úřad, 2019, 150x106 cm.
Ivana Lomová: Úřad, 2019, 150x106 cm. | Foto: DOX
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Byl tam kovář a ten měl za ženu kovářku. Tu chtěl knížepanský lokaj. A aby se kováře zbavil, navrhl knížepánovi, ať kováře preventivně potrestá. 

V poslední době jsem četla několik článků, které mi připomněly potřebu jen tak preventivně někoho potrestat. Zabývaly se změněnými pravidly pro přiznávání příspěvku na bydlení. 

O co jde? Změnil se zákon, který příspěvek na bydlení upravuje. V tom zákoně je teď jiná definice rodiny pro účely přiznání příspěvku na bydlení. Změna je dost zvláštní. Co rodina je, se nedočteme v tomhle zákoně, ale prý v jiném. Ten ale pojem "rodina" nedefinuje. Aby toho nebylo málo, změna se do zákona dostala v rámci pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, a tedy nám k ní chybí odůvodnění. Tedy, chybí - ono nechybí, dá se najít v zápise z jednání Poslanecké sněmovny. A je to poněkud smutné čtení, které mi připomnělo Fimfárum a preventivní potrestání. Navíc úřady nedostaly návod, jak se k tomu postavit.

Marie se v srpnu jako každé čtvrtletí vypravila na úřad, aby jim doložila, že jí pořád můžou příspěvek na bydlení vyplácet. Zase by jí to pomohlo, o prázdninách měla velké výdaje, děti zase hodně vyrostly a bylo třeba jim koupit nové oblečení. Navíc se chystala na září. Bude muset koupit školní pomůcky a zaplatit kroužky. Marie na úřad donesla stejné papíry jako před třemi měsíci. Vždyť se u ní nic nezměnilo. Pořád bydli sama se svými dvěma dětmi. Pořád má vysoký nájem. Jiří s nimi nadále nebydlí. Úřednice si papíry vzala a Marii řekla, že to nestačí. Změnil se zákon. Marie má donést na úřad nájemní smlouvu. Ale ne svoji. Nájemní smlouvu Jiřího, aby dokázala, že s nimi Jiří nebydlí. Co má Marie dělat? Já být Marií, tak asi začnu brečet zoufalstvím. Možná budu křičet. Nebo zkusím zavolat Jiřímu a budu doufat, že mě taky nebude chtít preventivně potrestat… Nebo se zkusím úřednice zeptat, jestli na to není nějaké jiné řešení. 

A možná je. Podle správního řádu je veřejná správa službou veřejnosti. Přiznání příspěvku na bydlení je součástí veřejné správy. Úředník má v rámci své služby vycházet podle možností vstříc těm, kterých se to týká. Úředník může říct Marii, že mu dokumenty stačí, protože jsou stejné jako předtím a její situace se nezměnila. Může se jí zeptat, jestli se k ní domů může dojít podívat a ověřit si situaci. 

Rozumím, že pro úředníky, kteří nemají jasný jednoznačný návod postupu, není situace jednoduchá. Pro Marii a všechny ostatní, co příspěvek na bydlení opravdu potřebují, ale taky ne. 

Kdyby bylo možné, aby úředníci vycházeli vstříc, i když na to nemají výslovný návod, věřím, že Marii i úředníkům by se ulevilo a snížilo by se riziko, že budeme "preventivně trestat" tam, kde to není namístě. 

Přečtěte si příběhy ostatních maminek, maminek samoživitelek, které se rozhodly bojovat za sebe i své děti na: Fandimamam.cz - příběhy maminek. Zároveň můžete ale i podpořit jednotlivé maminky, a to třeba i opakovaně na: Pomoc Fandi mámám

Odchod milované Libuše Šafránkové. Čím si diváky tolik získala? Sledujte DVTV | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama