reklama

BLOG Fandimámám: Přestali jste být životními partnery, ale zůstáváte rodiči

Kolikrát v životě vám tuto větu někdo řekl? Vy se tolik snažíte, a je to tak těžké zvládnout, protože ve vás zůstává bolest z opuštění, zklamání důvěry, křivda, lži, zrada. Říká se, že čas rány zhojí.

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

To je ale velmi individuální. Někdo bolest z rozchodu překonává měsíce, někdo roky, někomu rozchod zlomí srdce na celý život. O to těžší je celá záležitost, pokud spolu mají partneři děti. Partneři, jako rodiče, jsou totiž přes své děti propojeni, ať jim to vyhovuje, či nikoliv. Opakují se situace, kdy spolu musí v zájmu dětí komunikovat.

Čím dál více si s ohledem na dění kolem sebe uvědomuji křehkost
mezilidských vztahů. Vztahy jsou křehké v partnerství, v lásce, ale co
teprve po rozchodu, v nejistotě. Najednou jsou vychýleny z rovnováhy.
Krize přinesla změnu, na kterou nebyl nikdo připraven, a je třeba
najít novou cestu. To bývá v pocitech vnitřního chaosu velmi obtížné.
I v tomto případě platí, že potřebujeme čas. Abychom se zklidnili,
cítili v bezpečí a mohli se v ohrožující situaci dobře zorientovat a
rozhodnout, jak chceme a potřebujeme žít dál. Nanejvýš důležitými jsou
v našem rozhodování podle mého názoru kromě základních potřeb také
hodnoty, které vyznáváme. Stává se, že hodnoty člověka ne vždy zcela
ladí s hodnotami partnera a společnosti, tak jak jsou navenek
prezentované. Tento nesoulad může způsobovat vnitřní nebo vnější
konflikty. Do vztahu a vzájemných kontaktů po jeho ukončení přinášejí
partneři nejen své hodnoty, ale také očekávání, schopnosti, míru
obětavosti a emancipace v roli ženy-matky, muže-otce. A možná právě
něco z toho může být příčinou, proč se vztah i po mnoha letech nakonec
rozpadne. Pohár trpělivosti, ochoty, odhodlání přetekl.

Pokud vaše vzájemné vztahy nefungují, vyhledejte odbornou pomoc.
Někoho, s kým si můžete důvěrně a s důvěrou popovídat. Pomocnou ruku
vám podá klinický psycholog, psychoterapeut, poradce nebo sociální
pracovník v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
Hledejte citlivý lidský přístup, který pochopí i vaše slabosti a
nebude vás soudit. Nevadí, že se ex-partner nechce účastnit, nyní už
hrajete každý sám za sebe. A vám přece jde o dobro vašich dětí a vás.
Nevymlouvejme se na vnější příčiny a na druhé. Snažme se napravit to,
co jsme pokazili. Jen tak se dá žít v harmonii. Tak budeme pro své
děti skutečnými vzory. Vyjděte z bludného kruhu útěků a zloby, a
začněte naplno žít teď a tady.

Věřím, že děti si vybírají své rodiče. Máme se vzájemně co učit. Jen
mít trpělivost a umět naslouchat. Věřím, že náš život je naší volbou. Cestou trápení, cestou radosti. Všichni v sobě máme klíč k jeho naplnění.

Hodně myšlenek, které tak důvěrně ze svého života znám… Vy snad také?
Není právě teď vhodná chvíle začít něco měnit?


Martina Macková
Sociální poradna, Fandi mámám

Odchod milované Libuše Šafránkové. Čím si diváky tolik získala? Sledujte DVTV | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama