reklama

BLOG Fandi mámám: Matky samoživitelky jako manažerky

Obstarat, zajistit, stihnout, připravit, mít, dohlédnout, nezapomenout … také jsou to slova, která nejčastěji jako maminka používáte? Někdy vám běží hlavou, jindy jsou na seznamu dalších požadavků, které je potřeba během dne vyřídit? Přinášíte oběti a nikdo to neocení? Nebo přece, jednou?

Foto: Shutterstock

Někoho možná na začátku napadne - a proč je ta žena vlastně sama? Koho je to vina? Lepší než hledat viníky, což je mimochodem snazší a první cesta, která se člověku nabízí, ale nic nevyřeší, je podívat se, jak by se dala situace alespoň trochu změnit, aby byla v dané chvíli únosná. Proto možná přirovnání k managementu bude vhodným příkladem. 

Co tedy obecně management znamená? Odborná literatura ho vysvětluje jako umění řídit, jako proces  systematického plánování, organizování, rozhodování, vedení a kontroly za účelem dosažení vytyčeného cíle. Podstatné při tom je stanovení strategie a využití dostupných zdrojů. Manažer musí zapojovat instinkty, intuici a vědět, kdy zariskovat. 

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Myslím, že matky a otcové  samoživitelé přesně vědí, o čem mluvím. Dokážou si to představit na vlastní zkušenosti. Ale i ten, jehož zkušenost je jiná, může druhého pochopit. V uplynulém roce mě v sociální poradně Fandi mámám maminky samoživitelky kontaktovaly nejčastěji kvůli náhlé či hrozící ztrátě bydlení, nedostatku finančních prostředků z důvodu neplacení výživného nebo nesplnění podmínek pro přiznání sociálních dávek, zvýšení nákladů spojených se zdravotním omezením dětí, s problémem při hledání práce kvůli věku dětí a potřebou péče o ně, a kvůli nedostupnosti předškolního vzdělávání a zájmové činnosti. Tento výčet obsahuje sám o sobě velmi závažné překážky v běžném fungování rodiny. Navíc přihlédneme-li k tomu, že vše má zvládnout jeden dospělý, zdá se to být takřka nadlidský úkol. A to ještě nejsme s nároky u konce. Pokud je v rodině pouze jeden rodič, pak je nucen fungovat v několika rolích, plynule přecházet z jedné do druhé. A to už je skutečné umění, zároveň však velké břímě. Být chvíli máma, chvíli táta, chvíli šéf, chvíli přítel, chvíli žena, chvíli muž, chvíli dítě … K tomu ani plán, jak nabádá management, mnohdy nepomůže. Pokud máte děti, i sebelepší plán krok po kroku se může zhroutit, např. když onemocní. Pak je třeba improvizovat. A to stojí dost sil. V tu chvíli by se hodil krizový manažer. Že by další role? 

Říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Kolikrát si toto jako mantru řekli asi samoživitelé? Možná se, stejně jako já, cítíte už dost posilnění, a přesto se tím, co vám život přináší, posilujeme zas a znovu. Tak snad jen při tom nezapomínat ještě na jedno poselství managementu, a sice s minimálními náklady usilovat o maximální zisk. Tým Fandi mámám je tu pro vás, pomůže vám s tím.

Více na našich webových stránkách www.fandimamam.cz

Autor: Martina Macková

To nejúžasnější je uvnitř. Superdrahá Vila Tugendhat v době vzniku dráždila | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama