reklama

BLOG Fandi mámám: Trestní oznámení na neplacení alimentů - jak to funguje?

Podání trestního oznámení na spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je velmi časté řešení situace, kdy vám druhý rodič dítěte neplatí výživné.

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Podle statistik policie je dokonce druhým nejčastějším trestným činem! (Pro zajímavost, tím nejčastějším je krádež.) Přitom ale vede k zaplacení dluhu na alimentech opravdu jen výjimečně. Jak je to možné? Pojďme se podívat na to, jak tento proces funguje.

Všeobecně se uvádí, že trestní oznámení můžete podat po 4 měsících neplacení. Ze zkušeností našich klientů však víme, že se až příliš často stává, že dlužník pošle jednou za čtyři měsíce symbolickou částku (např. 100 Kč) a myslí si, jak na vás vyzrál. Bohužel i policie takové případy často smete ze stolu s tím, že prý dlužník "projevil snahu". Tak to ale není. Trestní oznámení můžete podat i ve chvíli, kdy dlužník plní nepravidelně a méně, než je jeho vyživovací povinnost. Ani "projev snahy" trestní zákoník nezná. Aby se takový rodič vyhnul trestnímu stíhání nebo případnému odsouzení, musela by být naplněna tzv. účinná lítost. To ale znamená, že by musel uhradit dluh do doby, než jej soud za tento trestný čin odsoudí.

Po podání trestního oznámení se zahajuje trestní stíhání, kdy policie prošetřuje, zda a jakým způsobem plnil rodič svou vyživovací povinnost. Poté předá věc státnímu zástupci, který podá obžalobu k soudu. Pokud se prokáže, že rodič dítěte skutečně zanedbával svou vyživovací povinnost vůči dítěti, soud jej odsoudí a určí mu trest.

Nejčastěji dostane rodič "podmínku", tedy podmíněný trest odnětí svobody. To znamená, že se rodič dítěte musí chovat po odsouzení řádně. Pokud by se tak nechoval a podmínku tím porušil, bude muset nastoupit do vězení.

Soud může také v rozsudku uložit určité povinnosti, například aby uhradil dluh na alimentech. Pokud dluh ani částečně neuhradí, může soud nařídit, aby nastoupil do vězení k vykonání trestu. Bohužel ale tuto povinnost uhradit dluh nemůže trestní soud vymáhat. K vymáhání dluhu slouží jiné dva způsoby - buď soudní vymáhání (soudní výkon rozhodnutí), nebo exekuční řízení. Trestní řízení totiž slouží k potrestání neplatícího rodiče za to, že zanedbává své dítě, ale nikoliv k vymožení dluhu. Navíc ani nemá vliv na promlčení běžného výživného.

Jak je vidět, tento způsob řešení situace, kdy rodič neplatí na své dítě alimenty, není příliš účinný. Může se stát, že ze strachu z trestního stíhání nebo odsouzení rodič zaplatí, ale tento strašák bohužel neplatí na všechny.

Pokud tedy chcete skutečně alimenty vymoci, obraťte se na Alimenty dětem.cz!

Nezapomeňte se podívat na další příběhy maminek:
http://www.fandimamam.cz/aktualni-pribehy-maminek/

Text: Alimenty dětem.cz

 
Klaus: Bát se covidu je srabácké, žijeme v bláznivé době, bojíme se víc lidí než virů | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama