reklama
 

BLOG Fandi mámám: Co je to domácí násilí a jak ho poznat

Pro domácí násilí neexistuje žádná omluva. Je to způsob týrání, který oběti a jejímu okolí přináší jenom bolest a ničí rodiny. Modřiny a krvavé šrámy nikdy neměly vzdělávací funkci, takže pokud k němu dochází, je třeba hledat východisko ze situace.

Domácí násilí, ilustrační foto.
Domácí násilí, ilustrační foto. | Foto: Shutterstock
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žanetou s Petrou založit Blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony, i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Co je to domácí násilí?

Policie České republiky v tom má jasno a domácí násilí definuje jako týrání osoby, která žije ve společném obydlí s násilníkem. Domácí násilí je tedy fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází v soukromí opakovaně a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita domácího násilí se také často stupňuje.

Týká se i dětí?

Tento problém se týká nejen dospělých jedinců, ale může se vztahovat i k dětem. Za týrání dítěte se považuje neúměrné a opakované psychické a fyzické trestání, kdy rodiče svou hrubostí, bezcitností a zlým nakládáním ohrožují zdraví dítěte nebo jeho vývoj. Dítě je v takových případech ve velkém ohrožení a bývá u něj velmi malá šance na nápravu. Fyzické týrání jde ruku v ruce s psychickým týráním a tato kombinace dětskou psychiku vysoce traumatizuje. Rodič, který má dítěti poskytovat základní jistotu, v této roli selhal.

Jak se projevuje?

 • Násilí je opakované a dlouhodobé.
 • Eskalace. Domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti, tedy psychickému týrání a ponižování, k fyzickým útokům až k závažným trestným činům, které mohou ohrožovat zdraví a život.
 • Mimo veřejnost. Tento druh násilí probíhá často za zavřenými dveřmi bytu či domu.
 • Ohrožená osoba totiž s násilníkem může sdílet mnoho společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 • Má dopad a poznamenává děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.
 • Fyzické násilí - facky, kopance, škrcení, odpírání spánku a jídla, až po útok na život.
 • Psychické násilí - nadávání, urážení, ponižování, ničení věcí, terorizování, zesměšňování, citové vydírání, soustavná kontrola.
 • Sexuální násilí - znásilnění, nucení proti své vůli k různým sexuálním praktikám.
 • Ekonomické násilí - ekonomická kontrola, může se jednat o omezování přístupu k penězům.
 • Sociální násilí - sociální izolace: zákazy kontaktu s rodinou, s přáteli, zákaz telefonování, doprovázení k lékaři nebo i na úřady.
 • Mezi obětí domácího násilí může být družka, druh, děti žijící v tomto vztahu, senioři, osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob.

Více informací lze dohledat na www.domacinasili.cz. Nebo také na nonstop telefonické lince pro oběti domácího násilí DONA, tel.: 251 51 13 13.

Text: Olga Ross

I když pochází z umělecké rodiny a sama se věnuje od dětství výtvarnictví, vystudovala na vysoké škole mediální obor a pracuje jako redaktorka a editorka. Neziskové organizaci www.fandimamam.cz pomáhá, protože ji vychovala maminka samoživitelka a věří, že na citaci "Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal" z pera francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéry je nutné pamatovat obzvlášť při zakládání rodiny a případném rozvodu.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama