reklama

Astrální svět

Zkuste si představit, že kromě našeho hmotného světa, v němž se denně pohybujeme, existuje také svět nehmotný, esoteriky nazývaný astrální.

Foto: iStock

V tomto paralelním světě, který funguje na bázi našich myšlenek a představ, se splní vše, co si přejeme, a nejen to - máme-li dostatečně silnou vůli, může dojít ke zhmotnění našich přání a představ také v našem reálném světě. Ostatně, na začátku všeho vždy stála myšlenka, která se prostřednictvím činu změnila v hmotu, bez myšlenek by svět nemohl vůbec existovat. Škoda jen, že si sílu myšlení (ať už negativního či pozitivního) často nejsme schopni připustit, protože pak bychom dokázali měnit své životy k lepšímu s lehkostí a s nadhledem.

Odpoutání mysli od těla

Do astrálního světa se dostanete pomocí astrálního cestování, jež některé teorie popisují jako pocit odpoutání mysli od těla, v němž se díváte shora na své tělo krátce předtím, než odletíte na svůj astrální výlet. Nicméně daleko přesnější vysvětlení nabízí definice, která říká, že astrální cestování je stavem rozšíření vědomí mimo tělo. Každá astrální cesta tak probíhá pouze ve vaší mysli a ve vaší fantazii, přitom ji ale můžete vědomě plánovat a řídit - stejně jako svůj reálný život. Typickým příkladem astrálního cestování jsou sny, které jsou ovšem nevědomé a nelze vždy s úspěchem ovlivňovat jejich průběh.

Jak správně meditovat?

Existuje mnoho technik, které vám umožní proniknout do astrálního světa - ať už jednorázově, nebo při pravidelných výletech, ale obecně platí, že u každého člověka funguje něco jiného. Základem úspěšného "odletu" však bývá vždy 20-30minutová meditace, při níž je nutné perfektně uvolnit veškeré svalstvo. Pro někoho je tato varianta dostačující, jiný potřebuje ještě počítat pozpátku (nejlépe od 50 do 1), další si zase potřebuje v mysli představovat různé obrazce. Každopádně pro realizaci zdařilých astrálních letů je zapotřebí dlouhodobý trénink.

Hubněte s pomocí meditace

A k čemu je tato metoda dobrá? Dalo by se říci, že prakticky ke všemu; budete-li ji praktikovat dlouhodobě, můžete s její pomocí třeba zhubnout, omládnout, získat peníze nebo si přivolat do života toho správného partnera. Umělci prostřednictvím astrálního cestování (ať už vědomého či nevědomého) často získávají vhodné náměty pro svou tvorbu.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama